Wydarzenia SBP w Okręgu Łódzkim

2016 rok
"Czytelnicze koła i kręgi" - promocja monografii biblioteki

8 listopada 2016 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu miała miejsce promocja monografii biblioteki "Czytelnicze koła i kręgi. O historii i roli wieluńskiej biblioteki w promowaniu czytelnictwa, współpracy z innymi instytucjami kultury i formach upowszechniania wiedzy o książce". Publikacja opracowana przez polonistę dr. Jarosława Petrowicza ... więcej


Podziękowania dla SBP w czasie I Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy Szkolnych w Łodzi

W trakcie I Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy Szkolnych, który odbył się w Łodzi w dniach 7-8 października 2016 r. Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego SBP Elżbieta Grzelakowska zaprezentowała zebranym historię i działania Stowarzyszenia, ilustrując wystąpienie krótką prezentacją multimedialną... więcej


Wycieczka bibliotekarzy ze Skierniewic

W dniu 25 czerwca grupa 25 osobowa bibliotekarzy członków SBP oddział w Skierniewicach wybrała się na „jeden dzień do Kazimierza”. W drodze do grodu Kazimierza Wielkiego  wstąpiliśmy na  romantyczny spacer  po ogrodach Izabelli Czartoryskiej. Gdzie znane skąd indziej budowle - Domek gotycki, Świątynia Sybilli, Pałac wg projektu Tylmana z Gameren. Tak, tak tego samego co wybudował pałac w Nieborowie ... więcej


Obchody Dnia Bibliotekarza 2016 w Łodzi

Zarząd Okręgu i Oddziału Łódzkiego SBP zaprosił na obchody Dnia Bibliotekarza 2016 do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi. Podczas spotkania Elżbieta Domagalska zaprezentowała "Skarby Zbiorów Specjalnych WBP im. J. Piłsudskiego" i wystąpiły zespoły H`ernest oraz Przykrańcówka ... więcej


Noc Bibliotek 2016

Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej zaprasza na „Co nam w duszy gra… czyli muzyka i śpiew w dawnej szkole”.
Głównymi atrakcjami będą koncerty zaproszonych gości. I tak wystąpią solistki z zespołu Triolki, zespół sportowo-taneczny Szkoły Podstawowej Nr 46 w Łodzi, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi, grupa Ars Temporis ...
więcej


Konkurs na Bibliotekarz Roku 2015

"Rusza VI edycja ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem konkursu jest promocja zawodu bibliotekarza i umacnianie jego rangi w społeczeństwie - więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszenia na stronach SBP.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Zgłoszenia kandydatów na ŁÓDZKIEGO Bibliotekarza Roku 2015 prosimy kierować do Sekretarza Okręgu Łódzkiego SBP Izabeli Gajdy - email: izabela.gajda [at] lib.p.lodz.pl
do dnia 26 lutego 2016 r.


Konkurs na Plakat Tygodnia 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2016. W pierwszym etapie uczestnicy przesyłają projekty (maksimum 5), spośród których jury wybierze maksymalnie 20 plakatów do głosowania internetowego. Drugi etap: w głosowaniu internetowym wyłoniona zostaje zwycięska praca.

Termin przesyłania plakatów poprzez formularz konkursowy w portalu www.sbp.pl upływa 24 lutego 2016 r.


Administrator strony www - Biblioteka Politechniki Łódzkiej
(od 2015 Izabela Gajda:  izabela.gajda [at] p.lodz.pl)