Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

InCites

Przejdź do bazy  – wymagana indywidualna rejestracja

InCites, narzędzie stworzone przez firmę Thomson Reuters (obecnie odpowiada za nie firma Clarivate), umożliwia dokonywanie analiz bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w Web of Science Core Collection od roku 1980.

Dostarcza zestaw danych w formie wykresów i tabel, obejmujących dane i wskaźniki opracowane na podstawie trzech źródeł: badania reputacji, informacji demograficznych oraz finansowych pochodzących z analizowanych instytucji oraz informacji na temat czasopism, publikacji i cytowań.

Dzięki przejrzystemu interfejsowi w prosty sposób możliwe jest tu przeprowadzenie wszechstronnych analiz porównawczych w zakresie produktywności oraz efektywności instytucji i badaczy w zestawieniu z ich odpowiednikami z całego świata.

Liczne filtry (lokalizacja, nazwa organizacji, nazwiska badaczy, współpraca naukowa, rodzaj publikowanych badań, cytowania i in.) umożliwiają otrzymanie szczegółowych rezultatów wyszukiwania, obejmujących analizy dorobku naukowego poszczególnych badaczy czy konkretnych organizacji, w ujęciu geograficznym, według dziedziny badań oraz rodzaju publikacji (czasopisma, książki, materiały konferencyjne).

Na dodatek dane mogą zostać zwizualizowane w postaci różnego typu wykresów, w których można wybrać najważniejsze kryteria prezentacji danych (liczba dokumentów w bazie WoS, liczba cytowań, % cytowanych publikacji, miejsce w rankingu oraz wskaźnik cytowań). Rezultaty wyszukiwania mogą zostać dodatkowo ograniczone poprzez progi (tresholds) i eksportowane do pliku CSV.

Pomoc w języku polskim na stronie Wydawcy