Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Web of Science

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Web of Science (WoS) to platforma oraz pakiet baz bibliograficzno-bibliometrycznych, które zawierają dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji. Umożliwiają przeszukiwanie rekordów bibliograficznych z najważniejszych czasopism, streszczeń konferencji i książek z dziedziny nauk ścisłych i społecznych, sztuki oraz nauk humanistycznych w celu znalezienia wysokiej jakości badań związanych z obszarem zainteresowań. Jest opracowywana przez firmę Clarivate.

Krajowa licencja akademicka obejmuje bazy:

 • Web of Science Core Collection (indeksy cytowań)
 • BIOSIS Citation Index 
 • Current Contents Connect 
 • Data Citation Index 
 • Derwent Innovations Index 
 • KCI-Korean Journal Database 
 • MEDLINE
 • Russian Science Citation Index 
 • SciELO Citation Index
 • Zoological Record

Baza Web of Science Core Collection zawiera indeksy cytowań: 

 • Science Citation Index Expanded 
 • Social Sciences Citation Index 
 • Art and Humanities Citation Index 
 • Conference Proceedings Citation Index
 • Book Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index

Przejdź do bazy WoS Core Collection || Zaloguj się (poza siecią PŁ) do WoS Core Collection

 

Web of Science generuje wskaźniki bibliometryczne:

 • Impact Factor,
 • Index Hirscha oraz
 • liczbę i analizę cytowań.


Master Journal List – to wykaz czasopism i serii naukowych, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy na platformie Web of Science. Znajdziemy tam wyłącznie tytuł czasopisma, częstotliwość ukazywania się, ISSN, adres wydawcy oraz bazy, w których jest indeksowane. Na liście znajdują się czasopisma, które posiadają Impact Factor oraz te, które go nie mają.

 

Na plattformie Web of Science jest również dostęp do kilku ciekawych narzędzi np.: 

 • InCites – narzędzie do analizy badawczej stworzone przez firmę Thomson Reuters - 
 • Journal Citation Reports – ranking cytowalności czasopism (w dwóch edycjach Science oraz Social Sciences)
 • EndNote – narzędzie do sporządzania bibliografii załącznikowej.
 • Publons – platforma dla recenzentów 
 • Essential Science Indicators – to narzędzie, które dokonuje podziału czasopism znajdujących się w bazie Web of Science na szerokie kategorie, a także wskazuje najczęściej i najszybciej cytowane publikacje w czasopismach w różnych kategoriach. Przedstawia ranking autorów, instytucji, krajów oraz czasopism w obrębie 22 szerokich dyscyplin, pozwala na "wyłowienie" najlepszych naukowców i instytucji w danej dyscyplinie oraz zidentyfikowanie trendów i „wzrastających” dziedzin badawczych.


 

Dostęp z komputerów spoza Politechniki Łódzkiej jest możliwy niezależnie od serwera HAN.  

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie. Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ. Na stronie http://apps.webofknowledge.com należy wybrać Sign In, a następnie Register, po czym wypełnić  krótki formularz (prosimy podawać email z poczty elektronicznej PŁ). W momencie rejestracji do Web of Science zyskujemy również dostęp do EndNote Web, InCites oraz Publons.