Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

ProQuest

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Kolekcja baz pełnotekstowych. Politechnika Łódzka ma dostęp do pakietu baz udostępniających ok. 19 000 tytułów publikacji (z czego 80% w pełnym tekście) z nauk społecznych, ścisłych, medycznych i technicznych oraz do abstraktowej bazy ProQuest Dissertations and Theses zawierającej abstrakty rozpraw doktorskich – od XVII wieku do chwili obecnej.

Wykupiony przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej pakiet baz obejmuje:

  • ABI/INFORM Trade & Industry - baza czasopism biznesowych poświęconych zagadnieniom przemysłu i rzemiosła, finansów, ubezpieczenia, transportu i handlu.
  • Advanced Technologies & Aerospace Database
  • Agriculture & Environmental Science Database - baza z dziedziny rolnictwa, weterynarii, żywienia, leśnictwa i nauk pokrewnych.
  • Career & Technical Education Database - baza z zakresu pracy zawodowej i edukacji technicznej, obejmujące prawie wszystkie dziedziny doskonalenia zawodowego.
  • Education Database - baza z dziedziny nauki, oświaty i wychowania.
  • Nursing & Allied Health Database - baza z dziedziny pielęgniarstwa, opieki medycznej, biomedycyny, terapii alternatywnej.
  • ProQuest Dissertations & Theses A&I - baza zawiera abstrakty prac magisterskich i doktorskich. Często możliwy jest także podgląd pełnego tekstu pierwszych 20 stron pracy.
  • Research Library - pełnotekstowa interdyscyplinarna baza danych. Indeksuje artykuły z ponad 6,5 tys. czasopism.
  • Social Science Database- baza z dziedziny nauk społecznych.

Dostęp z komputerów spoza Politechniki Łódzkiej jest możliwy niezależnie od serwera HAN.

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie. Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ. Na stronie http://search.proquest.com/ należy w prawym górnym rogu ekranu wybrać "Moja sesja", następnie Utwórz konto "Moja sesja" i wypełnić krótki formularz (należy podać email serwera poczty elektronicznej PŁ). Użytkownik traci możliwość zdalnego dostępu, jeśli był nieaktywny przez 90 dni. Przed upływem tego czasu otrzyma powiadomienie automatyczne emailem. Aby przedłużyć ważność należy zalogować się do serwisu.