Strona Biblioteki PŁ

   

   Katalog       Zaproponuj zakup

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

  O bibliotece

Usługi i informacje

 Biblioteki filialne

English version  Go
             to the English version


Pełny tekst online Recenzowane naukowo Tylko katalog
Dostęp spoza PŁ *** Wyszukiwanie zaawansowane 

Zasoby elektroniczne

Dostępy testowe

Bibliografia dorobku piśmienniczego pracowników PŁ

Biblioteka cyfrowa

Repozytorium Politechniki Łódzkiej


Katalogi i zbiory

- Propozycja zakupu książki

-  Wypożyczalnia międzybiblioteczna


Kursy i szkolenia

- Szkolenie biblioteczne


Galeria Biblio-Art

Galerie wirtualne

Klub Krótkofalowców PŁ

Księgarnia

Ośrodek Informacji Patentowej

Przedsionek Literacki

Centrum WIKAMP

Wydawnictwo PŁ


Informator zamówień publicznych PŁ

Zmiana GODZIN otwarcia Biblioteki PŁ
2 czerwca 2017 r.
  Biblioteka Główna będzie czynna do godz. 15.00
3 czerwca 2017 r.  Biblioteka Główna oraz filie będą nieczynne
9 czerwca 2017 r.  Biblioteka Główna oraz filie będą czynne do godz. 17.00


UdoSherpa/RoMEOstępnianie publikacji a polityki wydawców

Dla każdego autora istotne jest, by jego publikacje były dostępne dla jak największej liczby osób. Jednak prawa majątkowe do tekstu posiada wydawca - i to od jego polityki zależy, czy, po jakim czasie i na jakich otwartych repozytoriach lub na własnej stronie internetowej. Aby sprawdzić, czy upowszechniając artykuł w sieci autor nie naruszy warunków umowy z wydawcą, warto sięgnąć do bazy RoMEO w serwisie Sherpa.Webinaria z Web of Science 

Jak założyć konto i ułatwić sobie pracę korzystając z platformy Web of Science? Jak zidentyfikować najbardziej wpływowe instytucje, kraje i publikacje? Jak wyszukać patenty na platformie Web of Science? ...


Dostępy testowe

Nowe bazy na platformie EBSCO - od 22 maja do 22 lipca możemy skorzystać z dostępu do  do pięciu baz z zakresu architektury, nauk stosowanych, energetyki, gospodarki oraz nauk o żywności na platformie EBSCOhost

WILEY SPECTRA LAB  - do 6 czerwca 2017 r.. możemy korzystać z platformy Wiley Spectra Lab. To skuteczne narzędzia do identyfikacji w nowoczesnym laboratorium. Pomaga w identyfikacji nieznanych związków za pomocą technik: GC-MS, FT-IR, Ramana ATR-IR, UV-Vis i ...

De Gruyter - do 30 czerwca 2017 r. Politechnika Łódzka ma dostęp testowy do ok. 400 tytułów czasopism wydawanych przez DeGruyter oraz wydawnictwa współpracujące ...


więcej NOWOŚCI

NOWOŚCI WYDAWNICTWA PŁ

okładkaBEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

Najnowsza pozycja w ofercie wydawnictw Uczelnianych Politechniki Łódzkiej. Książka wyczekiwana przez studentów oraz przez przemysł. Do jej wydania przyczyniły się takie firmy jak Anwil i Orlen. Jej autorem jest Adam S. Markowski, kierownik Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ. Książka stanowi uzupełnienie i aktualizację polskiej literatury technicznej, dotyczącej bezpieczeństwa procesowego. Przeznaczona jest dla studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej oraz innych uczelni technicznych.

Więcej...


Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa - CYBRA

CYBRA - wejście

W Bibliotece PŁ realizowany jest projekt: Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa.
Projekt jest realizowany przez 8 bibliotek naukowych Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej dzięki współfinansowaniu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie IV.2 E-usługi publiczne.
Wikiprojekt Politechnika Łódzka

Wikipedia logo Zapraszamy pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Łódzkiej do przyłączenia się do Wikiprojektu - Politechnika Łódzka i współtworzenia Wikipedii. Celem projektu jest utworzenie profesjonalnej i jak najpełniejszej wizytówki naszej Uczelni obejmującej informacje dotyczące historii Uczelni, jej poszczególnych jednostek, biografii wybitnych pracowników i absolwentów.

Zachęcamy wszystkie osoby do włączenia się w prace nad projektem, który dostępny jest pod adresem WikiProjekt PŁ

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu
dr inż. Lesław Sieroń
tel. 42 631 31 11
leslaw.sieron@p.lodz.pl


              

Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
Regulamin Biblioteki

Katalog
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Multiwyszukiwarka

Zasoby elektroniczne
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

 Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej 
Kontakt z administratorem strony: opi@lib.p.lodz.pl