Od 08.07.2024 do 27.09.2024 zmiana godzin otwarcia Biblioteki Głównej PŁ

poniedziałek           12.00–19.45
wtorek – piątek      9.00–15.00

Zintegrowane przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, e-zasobów, zbiorów biblioteki cyfrowej CYBRA oraz repozytorium Politechniki Łódzkiej.

 

Projekty europejskie:

Biblioteka Politechniki Łódzkiej zrealizowała projekt w ramach, którego działa Biblioteka Cyfrowa CYBRA

Logo: Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności; Promuje Łódzkie; Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Inwestycja: Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA Nr projektu: WND-RPLD.04.02.00-00-026/13 | Beneficjent: Politechnika Łódzka | Partner: Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiegoBiblioteka Politechniki Łódzkiej realizuje projekt: Welcome TULbox "Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej” w ramach programu NAWA Welcome to Poland

logo: Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, projektu NAWA oraz Unii Europejskiej

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

ADRES

Biblioteka Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 223, 93-005 Łódź
NIP 727 002 18 95

Kontakt


Strona Politechniki Łódzkiej