Strona Biblioteki PŁ

   

 Katalog            Zaproponuj zakup

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

  O bibliotece

Usługi i informacje

 Biblioteki filialne

English version  Go
             to the English version


Recenzowane naukowo Tylko katalog
Dostęp spoza PŁ *** Wyszukiwanie zaawansowane
 

VII KONFERENCJA BPŁ


Zasoby elektroniczne

Dostępy testowe

Bibliografia dorobku piśmienniczego pracowników PŁ

Biblioteka cyfrowa

Repozytorium Politechniki Łódzkiej


Katalogi i zbiory

- Propozycja zakupu książki

-  Wypożyczalnia międzybiblioteczna


Kursy i szkolenia

- Szkolenie biblioteczne


Galeria Biblio-Art

Galerie wirtualne

Klub Krótkofalowców PŁ

Ośrodek Informacji Patentowej

Przedsionek Literacki

Centrum WIKAMP

Wydawnictwa Uczelniane i Księgarnia


Informator zamówień publicznych PŁ

NANO Online - baza danych w dostępie testowym

do 24 maja 2016 r.
Wydawnictwo De Gruyter przygotowało bazę online z zakresu nauk ścisłych, która pozwala na łatwy dostęp do wyników badań naukowych ze wszystkich dziedzin aktywnych w nanotechnologii włączając w to fizykę, chemię i inżynierię materiałową, a także inżynierię i medycynę ...


MEGA JENGA i możliwość anulowania opłat za przetrzymanie książek

10-11 maja 2016 r.
Aby anulować opłatę za przetrzymane książki wystarczy je przynieść do biblioteki i wygrać pojedynek z bibliotekarzem w grę Jenga. W przypadku przegranej naszego Czytelnika – jego kara zostanie anulowana w 50% ...


Ebook Central - dostęp testowy

do 14 maja 2016 r.
mamy dostęp do ponad 200 najlepszych wydawnictw uniwersyteckich, takich jak: Oxford University Press, Princeton University Press, Stanford University Press, MIT University Press, i in. Książki dostępne są na platformie ProQuest ...


Patents Global i IUPAC Standards w dostępach testowych

do 6 maja 2016 r.
Zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów do testowania bazy Patents Global, zawierajacej dane patentowe ze wszystkich krajów objętych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Druga z testowanych baz to IUPAC Standards Online, zawierająca ponad 1000 standardów, norm i rekomendacji z 22 tysięcy stron Pure and Applied Chemistry.


Molecular Systems Design & Engineering

Nowe multidyscyplinarne czasopismo wydawane przez Royal Society of Chemistry Molecular Systems Design & Engineering łączy fizykę, biologię, chemię, inżynierię i materiałoznawstwo. Roczniki 2016 i 2017 będą w otwartym dostępie dla wszystkich zainteresowanych.Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa - CYBRA

CYBRA - wejście


W Bibliotece PŁ realizowany jest projekt: Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa.
Projekt jest realizowany przez 8 bibliotek naukowych Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej dzięki współfinansowaniu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie IV.2 E-usługi publiczne.Okładka książki z ibuk libraWikiprojekt Politechnika Łódzka

Wikipedia logo Zapraszamy pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Łódzkiej do przyłączenia się do Wikiprojektu - Politechnika Łódzka i współtworzenia Wikipedii. Celem projektu jest utworzenie profesjonalnej i jak najpełniejszej wizytówki naszej Uczelni obejmującej informacje dotyczące historii Uczelni, jej poszczególnych jednostek, biografii wybitnych pracowników i absolwentów.

Zachęcamy wszystkie osoby do włączenia się w prace nad projektem, który dostępny jest pod adresem WikiProjekt PŁ

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu dr inż. Lesław Sieroń, tel. 42 631 31 11; leslaw.sieron@p.lodz.pl


              

Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
Regulamin Biblioteki

Katalog
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Multiwyszukiwarka

Zasoby elektroniczne
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

 Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej 
Kontakt z administratorem strony: opi@lib.p.lodz.pl