Zintegrowane przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, e-zasobów, zbiorów biblioteki cyfrowej CYBRA oraz repozytorium Politechniki Łódzkiej.

 

Projekty europejskie:

Biblioteka Politechniki Łódzkiej zrealizowała projekt w ramach, którego działa Biblioteka Cyfrowa CYBRA

Logo: Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności; Promuje Łódzkie; Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |   Inwestycja: Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA   |   Nr projektu: WND-RPLD.04.02.00-00-026/13   |   Beneficjent: Politechnika Łódzka  |  Partner: Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiegoBiblioteka Politechniki Łódzkiej realizuje projekt: Welcome TULbox  „Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej” w ramach programu NAWA Welcome to Poland

logo: Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, projektu NAWA oraz Unii Europejskiej

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Logo i link do strony z okazji 75-lecia Politechniki Łódzkiej

POLITECHNIKA ŁÓDZKA


BIBLIOTEKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Adres: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
NIP 727 002 18 95
Kontakt: tel. 42 631 20 59 (biuro)
Email: sekret@lib.p.lodz.pl (biuro)