UWAGA - Praca Biblioteki Politechniki Łódzkiej w maju 2020

Od 11 maja 2020 r. przywrócona zostaje częściowo praca Biblioteki Politechniki Łódzkiej

w zakresie wypożyczania i zwrotów książek – więcej informacji

Zintegrowane przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, e-zasobów, zbiorów biblioteki cyfrowej CYBRA oraz repozytorium Politechniki Łódzkiej.

 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej realizuje projekt:

Welcome TULbox

„Wsparcie zdolności organizacyjnych i kwalifikacji kadry administracji Politechniki Łódzkiej w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej”
w ramach programu NAWA Welcome to Poland

nawa

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

75plPOLITECHNIKA ŁÓDZKA


BIBLIOTEKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Adres: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
NIP 727 002 18 95
Kontakt:  42 631 20 59 (biuro)
Email:  sekret@lib.p.lodz.pl (biuro)