Strona Biblioteki PŁ

   

   Katalog       Zaproponuj zakup

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

  O bibliotece

Usługi i informacje

 Biblioteki filialne

English version  Go
             to the English version


Pełny tekst online Recenzowane naukowo Tylko katalog
Dostęp spoza PŁ *** Wyszukiwanie zaawansowane 

Zasoby elektroniczne

Dostępy testowe

Bibliografia dorobku piśmienniczego pracowników PŁ

Biblioteka cyfrowa

Repozytorium Politechniki Łódzkiej


Katalogi i zbiory

- Propozycja zakupu książki

-  Wypożyczalnia międzybiblioteczna


Kursy i szkolenia

- Szkolenie biblioteczne


Galeria Biblio-Art

Galerie wirtualne

Klub Krótkofalowców PŁ

Księgarnia

Ośrodek Informacji Patentowej

Przedsionek Literacki

Centrum WIKAMP

Wydawnictwo PŁ


Informator zamówień publicznych PŁ

Biblioteka Politechniki Łódzkiej w czasie majówki
Od soboty 29 kwietnia do środy 3 maja 2017 roku Biblioteka Główna PŁ oraz biblioteki filialne będą zamknięte.
Zapraszamy do korzystania ze źródeł elektronicznych


Sherpa/RoMEO
Udostępnianie publikacji a polityki wydawców

Dla każdego autora istotne jest, by jego publikacje były dostępne dla jak największej liczby osób. Jednak prawa majątkowe do tekstu posiada wydawca - i to od jego polityki zależy, czy, po jakim czasie i na jakich otwartych repozytoriach lub na własnej stronie internetowej. Aby sprawdzić, czy upowszechniając artykuł w sieci autor nie naruszy warunków umowy z wydawcą, warto sięgnąć do bazy RoMEO w serwisie Sherpa.


"Nieliniowość czasu BEZCZASOWOŚĆ w działalności twórczej"

Zapraszamy do Galerii Biblio-Art na wystawę malarstwa, rysunku i grafiki autorstwa dwudziestu profesorów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wernisaż  ...


"Artystą się tylko bywa" - spotkanie w Przedsionku Literackim

27 kwietnia zapraszamy na godz. 17.00 na spotkanie z dr Tomaszem Sobczakiem - artystą, malarzem, poetą ...


Dostępy testowe do e-czasopism 

De Gruyter - do 30 czerwca 2017 r. Politechnika Łódzka ma dostęp testowy do ok. 400 tytułów czasopism wydawanych przez DeGruyter oraz wydawnictwa współpracujące ...

Emerald Publishing - do 22 maja 2017 r. Politechnika Łódzka ma dostęp testowy do pełnych tekstów ok. 300 tytułów czasopism (dostępnych w 13 kolekcjach tematycznych) ...


Rozdajemy czasopisma - od 25 kwietnia

Biblioteka rozdaje bezpłatnie dublety i zbędne egzemplarze czasopism. Czasopisma są wyłożone na parterze w gmachu Biblioteki Głównej (ul. Wólczańska 223)


więcej NOWOŚCI

NOWOŚCI WYDAWNICTWA PŁ

okładkaBEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

Najnowsza pozycja w ofercie wydawnictw Uczelnianych Politechniki Łódzkiej. Książka wyczekiwana przez studentów oraz przez przemysł. Do jej wydania przyczyniły się takie firmy jak Anwil i Orlen. Jej autorem jest Adam S. Markowski, kierownik Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ. Książka stanowi uzupełnienie i aktualizację polskiej literatury technicznej, dotyczącej bezpieczeństwa procesowego. Przeznaczona jest dla studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej oraz innych uczelni technicznych.

Więcej...


Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa - CYBRA

CYBRA - wejście

W Bibliotece PŁ realizowany jest projekt: Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa.
Projekt jest realizowany przez 8 bibliotek naukowych Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej dzięki współfinansowaniu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie IV.2 E-usługi publiczne.
Wikiprojekt Politechnika Łódzka

Wikipedia logo Zapraszamy pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Łódzkiej do przyłączenia się do Wikiprojektu - Politechnika Łódzka i współtworzenia Wikipedii. Celem projektu jest utworzenie profesjonalnej i jak najpełniejszej wizytówki naszej Uczelni obejmującej informacje dotyczące historii Uczelni, jej poszczególnych jednostek, biografii wybitnych pracowników i absolwentów.

Zachęcamy wszystkie osoby do włączenia się w prace nad projektem, który dostępny jest pod adresem WikiProjekt PŁ

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu
dr inż. Lesław Sieroń
tel. 42 631 31 11
leslaw.sieron@p.lodz.pl


              

Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
Regulamin Biblioteki

Katalog
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Multiwyszukiwarka

Zasoby elektroniczne
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

 Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej 
Kontakt z administratorem strony: opi@lib.p.lodz.pl