Otwarta Nauka

Wybrane źródła ogólnodostępne

Polskie w podziale na:

 • zasoby pełnotekstowe
 • bazy bibliograficzno-abstraktowe (z linkowaniem do pełnych tekstów) 
 • informacyjne serwisy naukowe

Zagraniczne w podziale na:

 • zasoby pełnotekstowe
 • informacyjne serwisy naukowe

Biblioteka Cyfrowa CYBRA

Biblioteka zawiera kolekcje łódzkich bibliotek akademickich: 

 • Akademii Muzycznej
 • Akademii Sztuk Pięknych
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Instytutu Medycyny Pracy
 • Szkoły Filmowej
 • Politechniki Łódzkiej
 • Uniwersytetu Medycznego
 • Wyższego Seminarium Duchownego

Możliwości publikowania otwartego

Politechnika Łódzka, za pośrednictwem Biblioteki PŁ, jest uczestnikiem kilku licencji krajowych (finansowanych w całości i bezpośrednio przez MNiSW) oraz konsorcyjnych (wspófinansowanych przez MNiSW i partycypujące instytucje), które poza dostępem do publikacji danego wydawcy, umożliwiają autorom powiązanym z instytucjami członkowskimi publikowanie otwarte bez ponoszenia kosztów bądź na preferencyjnych warunkach.

Sprawdź możliwości publikowania otwartego

Repozytorium Politechniki Łódzkiej

Repozytorium publikacji PŁ zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką. Oprócz tego w przypadku zgody autora są w nim umieszczane publikacje wydawane przez Wydawnictwa Uczelniane PŁ.

Większość zasobów jest dostępna w ramach dozwolonego użytku. Dostęp do publikacji zastrzeżonych mają tylko pracownicy naukowi PŁ, a do części tych publikacji również doktoranci PŁ i studenci PŁ. Pozostałe publikacje z zastrzeżonym dostępem są zdigitalizowane wyłącznie w celach archiwizacyjnych jako dorobek publikacyjny pracowników naukowych PŁ.

Deponowanie publikacji wykonywane jest w imieniu zainteresowanych pracowników naukowych PŁ przez Oddział Tworzenia Zasobów Cyfrowych Biblioteki PŁ, w tym celu należy zgłosić takie zapotrzebowanie mailowo na adres: repozytorium@lib.p.lodz.pl

Przejdź na stronę repozytorium

Repozytorium danych badawczych

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Politechniki Łódzkiej (RDB.open) jest usługą skierowaną do środowiska naukowo-badawczego PŁ. W ramach niej zapewnione jest gromadzenie, udostępnianie i przechowywanie otwartych danych badawczych, zarówno w trakcie realizacji badań, jak i po ich zakończeniu, co najmniej przez minimalny okres wskazany przez grantodawcę lub naukowca.

Więcej o repozytorium otwartych danych badawczych

 

Przejdź na stronę repozytorium

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS