Bibliografia załącznikowa

 Do opracowań naukowych (pracy magisterskiej, dyplomowej) powinien być załączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych przy pisaniu pracy. Jest to "Bibliografia załącznikowa". Wykaz umieszczony na końcu pracy powinien być uszeregowany alfabetycznie według haseł autorskich (a w przypadku ich braku - tytułowych) oraz ponumerowany.


 Podstawowe zasady opracowania przypisów

  • informacje zawarte w bibliografii załącznikowej powinny jednoznacznie identyfikować cytowany dokument; dane powinny być przejęte z cytowanego dokumentu;
  • we wszystkich opisach bibliograficznych należy stosować jednolity styl, format i interpunkcję;
  • elementy opisu bibliograficznego charakteryzujące publikację muszą być podane w języku publikacji;
  • elementy uzupełniające opis bibliograficzny, skróty i oznaczenia, np. redaktorów, wydania, tomu, stron powinny być podane w języku przygotowywanej pracy dyplomowej;
  • w przypadku dokumentów online, które mogą ulec zmianie, należy dodać datę dostępu do dokumentu;
  • opisy bibliograficzne powinny być uporządkowane alfabetycznie;
  • opisy dokumentów, które są zapisane alfabetem niełacińskim należy przetransliterować zgodnie z tabelą transliteracji znaków cyrylickich - plik w pdf (4,1 KB)

 Mendeley - narzędzie do zarządzania bibliografią załącznikową 

Mendeley jest darmowym narzędziem do zarządzania literaturą. Indywidualne konto umożliwia tworzenie własnej bazy bibliograficznej oraz przypisów w pracach naukowych. Szczegółowe informacje o Mendeleyu znajdują się w kursie “Zarządzanie informacją naukową i literaturą”.


Wybrane style bibliografii załącznikowej

Przy sporządzaniu przypisów pomocna będzie norma PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.


HASŁO W ENCYKLOPEDII

‘Hasło’ (rok), w I. Nazwisko i I. Nazwisko (red.), Tytuł encyklopedii. Numer wydania, (oznaczenie tomu lub części). Miejsce wydania: Wydawca, zakres stron.

Przykłady opisów:

‘Toksykoza pyłkowa’ (2013), w J. Wilde (red.), Encyklopedia pszczelarska. Warszawa: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, s. 322.

‘Aircraft Energy Use’ (2007), w B. L. Capehart (red.), Encyclopedia of Energy Engineering and Technology (T. 1). Boca Raton: CRC Press, s. 24–30.


HASŁO W ENCYKLOPEDII online

‘Hasło’ (rok), w Tytuł encyklopedii. Numer wydania, (oznaczenie tomu lub części). Miejsce wydania: Wydawca, zakres stron. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykłady opisów: ‘Chemia supramolekularna’ (2023), w Wikipedia. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia_supramolekularna (Dostęp: 29 kwietnia 2024).

‘Supramolecular chemistry’ (2023), w Wikipedia. Dostępny w: https://en.wikipedia.org/wiki/Supramolecular_chemistry (Dostęp: 29 kwietnia 2024).


AUTORSKIE HASŁO W ENCYKLOPEDII

Nazwisko, I., Nazwisko, I. i Nazwisko, I. (rok) ‘Hasło’, w I. Nazwisko i I. Nazwisko (red.), Tytuł encyklopedii (oznaczenie tomu lub części). Miejsce wydania: Wydawca, zakres stron.

Przykłady opisów:

Baugh, G. (2012) ‘Dzianiny interlokowe’, w Encyklopedia materiałów odzieżowych. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, s. 152.

Mariner, M.C. (2019) ‘Optical character recognition (OCR)’, w P. A. Laplante (red.), Encyclopedia of Image Processing. Boca Raton: Taylor & Francis Group, s. 486–493.


AUTORSKIE HASŁO W ENCYKLOPEDII online

Nazwisko, I., Nazwisko, I. i Nazwisko, I. (rok) ‘Hasło’, w I. Nazwisko i I. Nazwisko (red.), Tytuł encyklopedii (numer tomu lub części). Miejsce wydania: Wydawca, zakres stron. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykłady opisów:

Zielosko, K. (2020) ‘Analiza ryzyka’, w Encyklopedia Zarządzania. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Dostępny w: https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_ryzyka (Dostęp: 29 kwietnia 2024).

Kaswan, V. i in. (2019) ‘Green production strategies’, w  P. Ferranti, E. M. Berry i J. R. Anderson (red.), Encyclopedia of Food Security and Sustainability (T.1). Oxford: Elsevier, s. 492-200. Dostępny w: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22292-0 (Dostęp: 29 kwietnia 2024).


REFERAT W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH książka

Nazwisko, I., Nazwisko I. i Nazwisko, I. (rok) ‘Tytuł referatu’, Tytuł materiałów konferencyjnych. Miejsce (kraj), data konferencji, (oznaczenie tomu lub części). Miejsce wydania: Wydawca, zakres stron.

Przykłady opisów:

Bałazy, A. i Podgórski, A. (2007) ‘Verification of the classical theory of aerosol depth filtration’, XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej: materiały konferencyjne: referaty plenarne (T.1) Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 27–30.

Rao, J.S. i Jadvani, H.M. (1983) ‘Free and forced vibration of turbine blades’, Vibrations of Bladed Disk Assemblies. The Ninth Biennal Conference on Mechanical Vibration and Noise of the Design and Production Engineering Technical Conferences Dearborn, Michigan (USA), September 11-14. New York: ASME, s. 11–24.


REFERAT W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH czasopismo online

Nazwisko, I., Nazwisko, I. i Nazwisko, I. (rok) ‘Tytuł referatu’ (Tytuł materiałów konferencyjnych, Miejsce, Kraj, data konferencji), Tytuł czasopisma, Volumen (numer), zakres stron. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykłady opisów:

Moszczak, P. i Heinrich, P. (2021) ‘Technologia szybkiej wymiany nawierzchni z betonu cementowego przy pomocy płyt prefabrykowanych’ (z Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropolii I Regionów NOVDROG 2021, Kraków, Polska, 11 marca 2021), Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 122(1), s. 15-25. Dostępny w: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bccaef0a-d0d6-4cf3-9e93-2c6b3d693e4a/c/moszczak_technologia_1_122_2021.pdf (Dostęp: 9 maja 2024).

Wong, J.C., Salahuddin, S. (2019) ‘Negative capacitance transistors’, Proceedings of the IEEE, 107(1), s. 49–62. Dostępny w: https://doi.org/10.1109/JPROC.2018.2884518 (Dostęp: 29 kwietnia 2024).


RAPORT online

Twórca/Instytucja sprawcza (rok) Tytuł raportu. Miejsce wydania: Wydawca. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykłady opisów:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2023) Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport 2022. Warszawa. Dostępny w: https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2023/04/FOB_Raport2022.pdf (Dostęp: 29 kwietnia 2024).

Lennert, M. i in. (2023) New fundamentals for a boundaryless world. Global human capital trends report. Deloitte Global. Dostępny w: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/glob175985_global-human-capital-trends-2023/GLOB175985_HUMAN-CAPITAL-TRENDS-2023.pdf (Dostęp: 29 kwietnia 2024).


 ARTYKUŁ NA STRONIE WWW

Twórca/Instytucja sprawcza (rok) Tytuł artykułu. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykłady opisów:

Niemiec, D. (2023) (Bio)druk 3D receptą na kryzys w transplantologii? Dostępny w: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/biodruk-3d-recepta-na-kryzys-w-transplantologii (Dostęp: 3 marca 2024).

Donlon, M. (2023) New fluid pumping discovery may reduce fluid transport costs. Dostępny w: https://insights.globalspec.com/article/20043/new-fluid-pumping-discovery-may-reduce-fluid-transport-costs (Dostęp: 3 marca 2024).


KATALOG FIRMOWY online

Twórca/Instytucja sprawcza (rok) Tytuł katalogu. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykłady opisów:

Sandvik Coromant (2012) Poradnik obróbki skrawaniem: toczenie - frezowanie - wiercenie - wytaczanie - systemy narzędziowe. Dostępny w:  http://www.katalogi-narzedziowe.pl/katalog/poradnik-obrobki-skrawaniem-sandvik-coromant (Dostęp: 3 marca 2024).

JULIA UTENSILI S.p.A. (2022) Catalogo HSS: HSS catalogue: HSS katalog. Dostępny w: http://www.rdipolska.pl/katalogi/Katalog-Julia-HSS.pdf (Dostęp: 3 marca 2024).


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU online

Twórca/Instytucja sprawcza (rok) Tytuł dokumentu. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykład opisu:

Leshan Radio Company Ltd (b.d.) 1N4001 thru 1N4008 General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A. Dostępny w: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/507771/LRC/1N4007.html (Dostęp: 3 marca 2024).


DANE BADAWCZE online

Nazwisko, I., Nazwisko, I. i Nazwisko, I. (rok) ‘Tytuł zbioru danych badawczych’. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykłady opisów:

Jaszczak, M. (2022) ‘Dwufazowe dozymetry 3D imitujące płuca do zastosowania w radioterapii (Lung mimicking two-phase 3D dosimeters to use in radiotherapy)’. Dostępny w: https://doi.org/10.34658/RDB.V0SXVU (Dostęp: 8 maja 2024).

Ddiba, D. i in. (2021) ‘Data for: The circular economy potential of urban organic waste streams in low - and middle-income countries’. Dostępny w: https://doi.org/10.5281/ZENODO.4465809 (Dostęp: 8 maja 2024).


PROGRAM KOMPUTEROWY online

Twórca/Instytucja sprawcza (rok) Tytuł. (Wersja) [program komputerowy]. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykład opisu:

TechSmith Corporation (2023) Camtasia 2023 (Version 2023.0.0) [program komputerowy]. Dostępny w: https://www.techsmith.com/video-editor.html (Dostęp: 12 listopada 2023).


MAPA

Twórca/Instytucja sprawcza (rok) Tytuł, arkusz, skala. Miejsce wydania: Wydawca. (Seria).

Przykłady opisów:

Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera (1987) Ośrodki kultu religijnego w Polsce, mapa w skali 1:750000. Warszawa, Wrocław: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera.

Casa Editrice Bonechi: Studio Bellandi - Giovannini - Mariani (1995) Pompei. Firenze: Casa Editrice Bonechi : Studio Bellandi - Giovannini - Mariani.


MAPA online

Twórca/Instytucja sprawcza (rok) Tytuł, arkusz, skala. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykłady opisów:

OpenStreetMap (2024) Kraków: Wawel. Dostępny w: https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.05475/19.93423 (Dostęp: 15 marca 2024).

Streetmap EU Ltd (2024) Hyde Park. Dostępny w: https://www.streetmap.co.uk/map?x=527500&y=180500&z=120&sv=hyde+park&st=3&tl=Map+of+Hyde+Park,+City+of+Westminster&searchp=ids&mapp=map (Dostęp: 15 marca 2024).


WIDEO online

Twórca/Producent/Instytucja sprawcza (rok) Tytuł. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykłady opisów:

Prokop, M., OPEN AGH (2019) Nanostrukturyzacja. Dostępny w: https://open.agh.edu.pl/zasob/nanostrukturyzacja/ (Dostęp: 3 marca 2023).

West Valley College (2016) Zero-waste fashion design with Holly McQuillan. Dostępny w: https://www.youtube.com/watch?v=ebjOdiis_ac (Dostęp: 3 marca 2023).


OBIEKT GRAFICZNY online (opis bibliograficzny dodajemy do bibliografii załącznikowej jedynie w przypadku, gdy obiekt graficzny został w tekście przygotowywanej pracy scharakteryzowany, objaśniony, poddany analizie; w pozostałych przypadkach wykaz materiałów graficznych stanowi spis odrębny od bibliografii załącznikowej)

Twórca/Producent/Instytucja sprawcza (rok) Tytuł [obiekt artystyczny/graficzny]. Dostępny w: URL lub DOI (Dostęp: data dostępu).

Przykłady opisów:

Kohn, J. i Kohn, J. (1895) Child’s cradle (model 1573) [obiekt artystyczny]. Dostępny w: https://www.moma.org/collection/works/2334?classifications=any&date_begin=Pre-1850&date_end=1900&direction=fwd&include_uncataloged_works=1&page=2&q=design&utf8=%E2%9C%93&with_images=1 (Dostęp: 3 marca 2023).

Scott, L. (1932) Woman’s Gown or Jacket [obiekt artystyczny]. Dostępny w: https://jstor.org/stable/community.21021980 (Dostęp: 3 marca 2023).