Biblioteka Budownictwa i Architektury

Biblioteka Budownictwa i Architektury im. Jerzego Samujłły

GODZINY OTWARCIA

Czytelnia Ogólna

poniedziałek - piątek     9.00 - 17.00
soboty zjazdowe     9.00 - 15.30

  

Czytelnia Czasopism

poniedziałek - piątek     9.00 - 15.00
soboty zjazdowe     9.00 - 15.30

 

 Zmiany godzin otwarcia podawane są w aktualnościach.

KONTAKT

Adres:

90-924 Łódź, Al. Politechniki 6A (budynek B6)

Email::
bba@lib.p.lodz.pl   

Telefon:
42 631 20 79, 42 631 20 63

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Warunki korzystania z Biblioteki

W bibliotece można korzystać z komputerów, drukarki i skanerów.

Biblioteka Budownictwa i Architektury nie prowadzi długoterminowych wypożyczeń, udostępnia zbiory na miejscu w Czytelni. Dopuszcza się jedynie krótkoterminowe wypożyczenia pojedynczych woluminów książek i czasopism w celu wykonania odbitek kserograficznych dla potrzeb osobistych dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej – maksymalnie 3 wol. na 3 godz. Nieprzestrzeganie terminowego zwrotu publikacji wypożyczanych na krótko może skutkować zablokowaniem konta czytelnika na okres maksymalnie 30 dni.


Korzystanie z drukarki 3D

W Bibliotece Budownictwa i Architektury udostępniana jest drukarka 3D. Mogą z niej skorzystać pracownicy i studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środkowiska w celach dydaktycznych i/lub naukowych. 

O Bibliotece - historia i zbiory

Biblioteka Budownictwa i Architektury została utworzona w 1970 roku, z połączenia księgozbiorów 8 katedr, i rozpoczęła swoje funkcjonowanie jako Biblioteka Wydziału Budownictwa Lądowego. Początkowo ulokowana została w pawilonie budownictwa na powierzchni 160 metrów kwadratowych. Niemal przez 6 lat Biblioteka pod względem administracyjnym i finansowym podlegała Wydziałowi, natomiast merytoryczną opiekę sprawowała nad nią Biblioteka Główna.

Po przeprowadzonej reorganizacji, we wrześniu 1976 roku, włączona została do struktury Biblioteki Głównej jako filia. Zbiory Biblioteki liczyły wtedy 28 499 woluminów. W roku 1982 przeniesiono Bibliotekę na II piętro budynku architektury. Obecnie biblioteka zajmuje pomieszczenie na parterze.

Do podstawowych obowiązków Biblioteki należy obsługa pracowników i studentów Wydziału w zakresie kompletowania i udostępniania zbiorów z interesującej ich tematyki. 13 stycznia 2016 r. uroczyście otwarto nową Czytelnię Czasopism na parterze. W czytelni można skorzystać z 68 tytułów czasopism polskich i 24 tytułów zagranicznych ustawionych w układzie alfabetycznym. Do dyspozycji Czytelników są 4 stanowiska komputerowe, skaner A3 i drukarka laserowa.

2 grudnia 2016 roku nastąpiło uroczyste nadanie Bibliotece Budownictwa i Architektury imienia Jerzego Samujłły - twórcy kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Łódzkiej.

Zbiory Biblioteki na koniec roku 2017 liczyły: 7 648 wol. książek, 6 163 wol. czasopism.