Korzystanie z katalogu

Katalog zbiorów drukowanych dostępnych w Bibliotece Głównej i 3. bibliotekach filialnych opiera się na systemie bibliotecznym Symphony. Informację o zbiorach drukowanych oraz lokalizacji i statusie poszczególnych jednostek można uzyskać poprzez katalog komputerowy:

katalog zbiorów Biblioteki Politechniki Łódzkiej

Katalog dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. Jego przeglądanie nie wymaga logowania, jednak dopiero po zalogowaniu użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości systemu, m.in. podgląd wypożyczonych książek i daty zwrotów, przedłużanie terminu zwrotu książek, zamówienia książek (realizowane po godzinach zamknięcia Biblioteki) oraz rezerwacje książek, które są w danym momencie wypożyczone przez innego czytelnika.


 

Wyszukiwanie w katalogu

Katalog umożliwia przeszukiwane zbiorów Biblioteki Politechniki Łódzkiej na dwa sposoby. Pierwszym, najprostszym, jest "Szybkie wyszukiwanie", w którym wystarczy wpisać słowo kluczowe, autora, tytuł książki lub czasopisma, hasło przedmiotowe.

Drugi sposób to skorzystanie z bardziej szczegółowych opcji w wyszukiwaniu zaawansowanym. Można tu wykorzystać dodatkowe kryteria dotyczące poszukiwanego dokumentu (np. język, rok wydania), a także stosować operatory logiczne pomiędzy róznymi polami.

Wpisanie tytułu, nazwiska lub hasła powinno wywołać listę z wyszukanymi pozycjami.  

Wybór konkretnej pozycji z listy poskutkuje wyświetleniem szczegółowego opisu danej pozycji, czy to książki, czy czasopisma, a opis ten dostarczy też szczegółowe dane dotyczące lokalizacji dokumentu w obrębie biblioteki oraz jej statusu - czy będzie możliwe jej wypożyczenie czy też jest to egzemplarz dostępny tylko na miejscu.

Z opisu książki wynika, czy to konkretne wydanie książki dostępne jest w Bibliotece Głównej czy w ktorejś z bibliotek filialnych. W trzech kolumnach zakładki Zasób otrzymujemy wszelkie informacje o statusie książki, jej dostępności (np. dacie zwrotu) i lokalizacji. 

Z opisu czasopisma, który uzyskamy po wyszukaniu dowiadujemy się, które roczniki są obecnie dostępne w bibliotece i  gdzie ten zasób się znajduje (w Głownej czy w filii). Czasopisma nie są wypożyczane na zewnątrz, można z nich korzystać wyłącznie na miejscu.


 

Propozycja zakupu książki

Może się zdarzyć, że w zbiorach Biblioteki użytkownicy nie znajdą poszukiwanej książki. Wtedy możliwe jest złożenie propozycji zakupu książki, którą Biblioteka PŁ powinna posiadać w swoich zbiorach.


 

Stan konta i przedłużanie terminu zwrotu książek

Po zalogowaniu użytkownik ma wgląd w stan swojego konta, może w prosty sposób sprawdzić, ile ma wypożyczonych pozycji (pole "Konto czytelnika") i jakie są ich daty zwrotu.

Z kolei z poziomu zakładki "Przedłuż" możemy wybrać te pozycje, których termin chcemy przedłużyć.


 

Zamówienia i rezerwacje książek z Biblioteki Głównej

Poza godzinami otwarcia możliwe jest zamawianie książek z Biblioteki Głównej przez katalog biblioteczny. Zamawianie działa w godzinach, w których biblioteka jest zamknięta (w roku akademickim w dni powszednie w godz. 20.00 – 7.00 oraz od godz. 16.00 w sobotę do godz. 7.00 w poniedziałek).

Na koncie czytelnika wyświetli się informacja z datą, kiedy zamówienie wygasa. Książki należy odebrać w Wypożyczalni (1. piętro) w ciągu 3 dni.

  

Nieco inną usługą jest rezerwacja, która dotyczy książek, które są aktualnie wypożyczone przez innego użytkownika. W przypadku takich pozycji użytkownik może zarezerwować wypożyczoną książkę, a na jego koncie wyświetli się informacja o miejscu w kolejce do wypożyczenia zarezerwowanej pozycji. Gdy tylko zarezerwowana książka zostanie oddana, użytkownik otrzyma e-mail z informacją, że książka jest gotowa do odbioru. Książki można rezerwować przez internet w dowolnym czasie.

 Obie usługi nie dotyczą książek z bibliotek fililnych.