Ośrodek Informacji Patentowej

Godziny otwarcia

Do 15 maja 2020 zamknięte dla użytkowników.

WIĘCEJ INFORMACJI


 

 poniedziałek– piątek

 9.00 – 19.45
 sobota  9.00 – 15.30

Informacje kontaktowe


Biblioteka Główna PŁ
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
(budynek B22, 2. piętro)
tel. 42 631 20 64
email: oipbpl@lib.p.lodz.pl 

Szkolenia

Ochrona własności przemysłowej - kurs online


Nagrania webinarów "Informacja normalizacyjna w Bibliotece PŁ": z marca 2020 r. (30 min.) oraz kwietnia 2020 r. (warszataty 25 min.)


Seminarium PolBiT 2015

Ostrzeżenie

ostrzezenie

 

Więcej na stronie Urzędu Patenowego 

Oferta Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ

Ośrodek oferuje dostęp do stanowisk komputerowych z podłączeniem do Internetu, umożliwiających przeszukiwanie źródeł informacji patentowej. Udostępnia ogólnodostępne bazy danych rekomendowane przez European Patent Office, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę komercyjną InPro Badania.


Ośrodek prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu informacji patentowej dla pracowników, doktorantów i studentów PŁ oraz osób spoza uczelni, a także podmiotów gospodarczych zainteresowanych ochroną własności przemysłowej. Szkolenia każdorazowo dostosowywane są pod względem terminu, miejsca, treści i formy do potrzeb i oczekiwań użytkowników.
Przykładowa tematyka szkoleń:
  • metody wyszukiwania patentów, korzystanie z baz patentowych,
  • znaczenie i ochrona patentów,
  • ochrona własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
  • patent krajowy, patent europejski, procedura uzyskania patentu,
  • podstawowe informacje na temat wzoru użytkowego, znaku towarowego, znaku przemysłowego.

Działalność Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ


Ośrodek Informacji Patentowej (OIP) funkcjonuje na podstawie umowy zawartej między Politechniką Łódzką a Urzędem Patentowym RP. OIP przynależy do elitarnej Europejskiej Sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB i świadczy usługi zgodnie ze standardami Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Materiały promocyjne i informacyjne UPRP

Chroń swoje prawa przed naruszeniami 28/02/2020

Po zarejestrowaniu swojego znaku towarowego (lub każdego innego prawa  własności intelektualnej) należy upewnić się, że nie jest używany na rynku przez nieuprawnione podmioty. Więcej na stronie UPRP


W dniu 27 lutego 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej 27/02/2020

Nowe przepisy modernizują prawo własności przemysłowej, które jest jednym z głównych instrumentów realizujących politykę innowacyjności. Więcej na stronie UPRP


Ulotki o Urzędzie Patentowym

ulotka ulotka


Ulotki o ośrodkach informacji patentowej

ulotka

ul3