Ośrodek Informacji Patentowej

Godziny otwarcia

 poniedziałek– piątek  9.00 – 19.45
 sobota  9.00 – 15.30

Informacje kontaktowe


Biblioteka Główna PŁ
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
(budynek B22, 2. piętro)
tel. 42 631 20 64
email: oipbpl@lib.p.lodz.pl 

Ostrzeżenie

ostrzezenie

 

Więcej na stronie Urzędu Patenowego 

Oferta Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ

Ośrodek oferuje dostęp do stanowisk komputerowych z podłączeniem do Internetu, umożliwiających przeszukiwanie źródeł informacji patentowej. Udostępnia ogólnodostępne bazy danych rekomendowane przez European Patent Office, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę komercyjną InPro Badania.


Ośrodek prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu informacji patentowej dla pracowników, doktorantów i studentów PŁ oraz osób spoza uczelni, a także podmiotów gospodarczych zainteresowanych ochroną własności przemysłowej. Szkolenia każdorazowo dostosowywane są pod względem terminu, miejsca, treści i formy do potrzeb i oczekiwań użytkowników.
Przykładowa tematyka szkoleń:
  • metody wyszukiwania patentów, korzystanie z baz patentowych,
  • znaczenie i ochrona patentów,
  • ochrona własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
  • patent krajowy, patent europejski, procedura uzyskania patentu,
  • podstawowe informacje na temat wzoru użytkowego, znaku towarowego, znaku przemysłowego.

Działalność Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ


Ośrodek Informacji Patentowej (OIP) funkcjonuje na podstawie umowy zawartej między Politechniką Łódzką a Urzędem Patentowym RP. OIP przynależy do elitarnej Europejskiej Sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB i świadczy usługi zgodnie ze standardami Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Materiały promocyjne i informacyjne UPRP


ul1 ul3 ul2 

   ul4