POWRÓT DO STRONY DOMOWEJ

Usługi, Informacje


OŚRODEK INFORMACJI PATENTOWEJ

Ośrodek Informacji Patentowej
pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
działający w Bibliotece Politechniki Łódzkiej
w Łodzi, ul. Wólczańska 223, tel. (48) 42 631 20 68; email oipbpl@lib.p.lodz.pl
zaprasza do Czytelni Zbiorów Specjalnych na III p.
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.45
w soboty w godzinach 9.00-15.30

Ośrodek Informacji Patentowej przy BPŁ nie zatrudnia rzecznika patentowego.


BAZY PATENTOWE W POLSCE I NA ŚWIECIE

BAZY URZĘDU PATENTOWEGO RP
http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/databasechoose.aspx?language=polski
Baza zawiera dane dotyczące polskich wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, międzynarodowych znaków towarowych (Porozumienie madryckie), wzorów przemysłowych; również wzorów zdobniczych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.
Baza zawiera dane o wynalazkach zagranicznych, chronionych na terenie Polski na mocy międzynarodowej procedury PCT.
Informacje o nowych zgłoszeniach pojawiają się po 18 miesiącach od daty zgłoszenia w przypadku wynalazków i po 3 miesiącach w przypadku znaków towarowych.
Dostępne informacje:
•    dane bibliograficzne,
•    skrót opisu (baza jest sukcesywnie uzupełniana pełnymi opisami),
•    rysunki,
•    informacja dotycząca stanu prawnego danego wynalazku.
Pomoc: http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/Help.htm#bazy

SERWER PUBLIKACJI URZĘDU PATENTOWEGO RP
http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?jezyk=pl
Zawiera pełne teksty polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz teksty tłumaczeń na język polski patentów europejskich, obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty te udostępniane są w formacie PDF.
Pomoc: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/pomoc_pl.html

REGISTER PLUS
http://regserv.uprp.pl/register/advancedSearch?Lng=de
Wyszukiwarka informacji związanych ze stanem spraw i statusem prawnym wybranych, ujawnionych publicznie przez UPRP, zgłoszeń i praw wyłącznych dotyczących polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dodatkowych praw ochronnych (SPC) oraz patentów europejskich obowiązujących na terytorium RP.
Pomoc: http://regserv.uprp.pl/register/help?topic=index&lng=de


BAZY MIĘDZYNARODOWE
ESPACENET
http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
Baza dokumentów patentowych EPO, WIPO oraz innych krajów, dostępna przez interfejsy w językach angielskim, niemieckim, francuskim.
Pomoc: http://worldwide.espacenet.com/help?topic=index&method=handleHelpTopic&locale=en_EP

EUROPEAN PATENT REGISTER
https://register.epo.org/espacenet/regviewer
Informacje z rejestru patentowego o zgłoszeniach i patentach europejskich.
Umożliwiony dostęp do jawnej korespondencji między zgłaszającym a Europejskim Urzędem Patentowym. Udostępnione są kolejne etapy procedury.
Pomoc: https://register.epo.org/espacenet/help?topic=index&lng=en

EUROPEAN PUBLICATION SERVER
https://data.epo.org/publication-server/?lg=en
Pełne teksty zgłoszeń i opisów patentowych EP w zakresie od roku 1978 na bieżąco. Dokumenty do pobrania w formacie PDF.
Pomoc: https://data.epo.org/publication-server/help_en.html

PATENTSCOPE
http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
Poszukiwania w zasobach dokumentacji WIPO — zgłoszenia międzynarodowe (zgłoszenia międzynarodowe PCT) w zakresie od roku 1978 na bieżąco.
Pomoc: http://www.wipo.int/freepublications/en/patents/434/wipo_pub_l434_08.pdf

Bazy odpowiednich urzędów do spraw ochrony przemysłowej własności intelektualnej poszczególnych krajów, np.:
USA
http://patft.uspto.gov/
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
Pomoc: http://www.uspto.gov/patft/help/help.htm

NIEMCY
http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index
http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger
Pomoc: http://depatisnet.dpma.de/prod/en/hilfe/einleitung/index.htmlURZĘDY I BIURA PATENTOWE W ŁODZI, POLSCE I  W EUROPIE

GOOGLE "WYSZUKIWARKA" PATENTÓW


ŹRÓDŁA INFORMACJI OFFLINE (NA MIEJSCU)

Na terenie Ośrodka możliwe jest korzystanie z patentów polskich w wersji drukowanej (zbiory od 1948 r., od nr 33001), oraz samodzielne (lub z pomocą bibliotekarzy) prowadzenie wyszukiwań w bazach danych na CD oraz w Internecie.

Do dyspozycji Użytkowników:
Pełnotekstowa, patentowa baza danych na CD-ROMach:

  • ESPACE PRECESS - Patenty z regionu krajów Europy wschodniej i środkowej od 1993 do 2003 r. [Bułgaria, Czechosłowacja, Czechy od 1995, Słowacja od 1995, Litwa od 1996, Łotwa od 1996, Polska, Rumunia, Węgry].
    baza jest dostarczana przez UPRP.

Bibliograficzne, patentowe bazy danych na CD-ROMach:

  • ESPACE ACCESS - baza bibliograficzna i skróty zgłoszeń patentów do EP (patenty europejskie) i w ramach PCT, czyli Układu o Współpracy Patentowej.
  • ESPACE ACCESS PRECES - baza bibliograficzna patentów udzielanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Słowacja, Litwa, Polska, Rumunia, Węgry) -  lata 1993 - 2002.
  • ESPACE GLOBALPAT - baza pierwszych stron dokumentów patentowych w języku angielskim, opublikowanych w USA, EPO (Europejskim Urzędzie Patentowym), Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i w ramach Układu o Współpracy Patentowej (1971-2003).
  • ESPACE BULLETIN - baza danych bibliograficznych, patentów udzielonych przez EPO (Europejski Urząd Patentowy), stan prawny zgłoszeń o patent europejski.
  • ESPACE LEGAL – teksty decyzji Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego, konwencji EPC (klasyfikacja europejska), układu PCT, formularze EPO.

    Bazy są dostarczane przez EPO.

Copyright © 1995-2013 Biblioteka Politechniki Łódzkiej