Ośrodek Informacji Patentowej

Godziny otwarcia

poniedziałek– piątek   9.00-19.45
sobota   9.00-15.30

Informacje kontaktowe


Czytelnia na 3. piętrze
w Bibliotece Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
tel. 42 631 20 68
email: oipbpl@lib.p.lodz.pl 

Ostrzeżenie

ostrzezenie

 

Więcej na stronie Urzędu Patenowego 

Oferta Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ

Ośrodek oferuje dostęp do stanowisk komputerowych z podłączeniem do Internetu, umożliwiających przeszukiwanie źródeł informacji patentowej. Udostępnia ogólnodostępne bazy danych rekomendowane przez European Patent Office, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę komercyjną InPro Badania.

Ogólnodostępne bazy danych


Wynalazki i wzory użytkowe

- Espacenet - baza pełnotektowa
Register Plus wyszukiwarka polska, dane do poziomu opisu bibliograficznego, z możliwością przejścia do pełnych tekstów
- Serwer Publikacji UPRP
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Bazy Danych UPRP - wyszukiwarka polska
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Biblioteki Dokumentów UPRP - wersja beta - wyszukiwarka polska
- Międzynarodowe systemy klasyfikacyjne

- DepatisNET - baza patentów niemieckich
- Espacenet EP - baza dokumentów patentowych EPO, WIPO (OMPI) i innych krajów
- European Patent Register - informacje z rejestru patentowego o zgłoszeniach i patentach europejskich
- European Publication Server - baza pełnotekstowa
- PATENTSCOPE - poszukiwania w zasobach dokumentacji WIPO
- United States Patent and Trademark Officce - baza pełnotekstowa


Wzory przemysłowe

Register Plus - wyszukiwarka polska, dane do poziomu opisu bibliograficznego, z możliwością przejścia do pełnych tekstów
- Serwer Publikacji
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Bazy Danych UPRP - wyszukiwarka polska
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Biblioteki Dokumentów UPRP - wersja beta - wyszukiwarka polska
- Międzynarodowe systemy klasyfikacyjne

- DesignView - polska wyszukiwarka wzorów przemysłowych 
- eSearch plus (European Union Intellectual Property) - wspólnotowe wzory przemysłowe
- Hague Express (WIPO) - międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

Znaki towarowe

Register Plus - wyszukiwarka polska, dane do poziomu opisu bibliograficznego, z możliwością przejścia do pełnych tekstów
- TMclass narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu towarów i usług
- TMview wyszukiwarka znaków towarowych 
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Bazy Danych UPRP - wyszukiwarka polska
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych. Biblioteki Dokumentów UPRP - wersja beta - wyszukiwarka polska
Międzynarodowe systemy klasyfikacyjne

- eSearch plus (European Union Intellectual Property) - wspólnotowe wzory przemysłowe i znaki towaroweOśrodek prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu informacji patentowej dla pracowników, doktorantów i studentów PŁ oraz osób spoza uczelni, a także podmiotów gospodarczych zainteresowanych ochroną własności przemysłowej. Szkolenia każdorazowo dostosowywane są pod względem terminu, miejsca, treści i formy do potrzeb i oczekiwań użytkowników.
Przykładowa tematyka szkoleń:
  • metody wyszukiwania patentów, korzystanie z baz patentowych,
  • znaczenie i ochrona patentów,
  • ochrona własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
  • patent krajowy, patent europejski, procedura uzyskania patentu,
  • podstawowe informacje na temat wzoru użytkowego, znaku towarowego, znaku przemysłowego.

 

Działalność Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ


Ośrodek Informacji Patentowej (OIP) funkcjonuje na podstawie umowy zawartej między Politechniką Łódzką a Urzędem Patentowym RP. OIP przynależy do elitarnej Europejskiej Sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB i świadczy usługi zgodnie ze standardami Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Ośrodek świadczy bezpłatnie usługi na miejscu, telefonicznie oraz mailowo (rekomendowany kontakt mailowy). Współpracuje z Urzędem Patentowym RP i Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).

Udostępnia opisy patentowe, czasopisma i literaturę związaną z ochroną własności przemysłowej oraz udziela informacji dotyczących opatentowanych lub zgłoszonych do opatentowania wynalazków, znaków towarowych i innych przedmiotów podlegających ochronie. Prowadzi dystrybucję publikacji UPRP – materiały przekazywane są użytkownikom nieodpłatnie.

Ośrodek udziela podstawowych informacji dotyczących dokonania zgłoszenia patentowego, wysokości opłat, miejsca załatwiania formalności zgodnie z procedurą krajową i międzynarodową (UPRP, EPO, WIPO, OHIM) oraz porad w zakresie ochrony własności przemysłowej, obejmujących w szczególności: ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych. Pomaga w wyszukiwaniu oraz przyjmuje zamówienia na wyszukiwanie opisów patentowych w dostępnych źródłach informacji patentowej. Pomaga w badaniu stanu techniki, określaniu zdolności i czystości patentowej.

Pracownicy OIP BPŁ uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez UPRP oraz EPO służących podnoszeniu ich kompetencji oraz jakości świadczonych usług, a także organizują spotkania w gronie ośrodków informacji patentowej w celu wymiany doświadczeń.

OIP nie zatrudnia rzecznika patentowego.
© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej