Ośrodek Informacji Patentowej

Godziny otwarcia

 poniedziałek– piątek  9.00 – 19.45
 sobota  9.00 – 15.30

Informacje kontaktowe


Biblioteka Główna PŁ
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
(budynek B22, 2. piętro)
tel. 42 631 20 64
email: oipbpl@lib.p.lodz.pl 

Konkursy Urzędu Patentowego 2019

Zapraszamy do udziału w konkursach na: informację medialną, najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, krótki film oraz plakat promujący ochronę własności intelektualnej.

Do zdobycia 5000 zł - zobacz więcej

Konkursy Urzedu Patentowego RP 2019

Ostrzeżenie

ostrzezenie

 

Więcej na stronie Urzędu Patenowego 

Oferta Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ

Ośrodek oferuje dostęp do stanowisk komputerowych z podłączeniem do Internetu, umożliwiających przeszukiwanie źródeł informacji patentowej. Udostępnia ogólnodostępne bazy danych rekomendowane przez European Patent Office, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę komercyjną InPro Badania.


Ośrodek prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu informacji patentowej dla pracowników, doktorantów i studentów PŁ oraz osób spoza uczelni, a także podmiotów gospodarczych zainteresowanych ochroną własności przemysłowej. Szkolenia każdorazowo dostosowywane są pod względem terminu, miejsca, treści i formy do potrzeb i oczekiwań użytkowników.
Przykładowa tematyka szkoleń:
  • metody wyszukiwania patentów, korzystanie z baz patentowych,
  • znaczenie i ochrona patentów,
  • ochrona własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
  • patent krajowy, patent europejski, procedura uzyskania patentu,
  • podstawowe informacje na temat wzoru użytkowego, znaku towarowego, znaku przemysłowego.

 

Działalność Ośrodka Informacji Patentowej BPŁ


Ośrodek Informacji Patentowej (OIP) funkcjonuje na podstawie umowy zawartej między Politechniką Łódzką a Urzędem Patentowym RP. OIP przynależy do elitarnej Europejskiej Sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB i świadczy usługi zgodnie ze standardami Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Ośrodek świadczy bezpłatnie usługi na miejscu, telefonicznie oraz mailowo (rekomendowany kontakt mailowy). Współpracuje z Urzędem Patentowym RP i Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).

Udostępnia opisy patentowe, czasopisma i literaturę związaną z ochroną własności przemysłowej oraz udziela informacji dotyczących opatentowanych lub zgłoszonych do opatentowania wynalazków, znaków towarowych i innych przedmiotów podlegających ochronie. Prowadzi dystrybucję publikacji UPRP – materiały przekazywane są użytkownikom nieodpłatnie.

Ośrodek udziela podstawowych informacji dotyczących dokonania zgłoszenia patentowego, wysokości opłat, miejsca załatwiania formalności zgodnie z procedurą krajową i międzynarodową (UPRP, EPO, WIPO, OHIM) oraz porad w zakresie ochrony własności przemysłowej, obejmujących w szczególności: ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych. Pomaga w wyszukiwaniu oraz przyjmuje zamówienia na wyszukiwanie opisów patentowych w dostępnych źródłach informacji patentowej. Pomaga w badaniu stanu techniki, określaniu zdolności i czystości patentowej.

Pracownicy OIP BPŁ uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez UPRP oraz EPO służących podnoszeniu ich kompetencji oraz jakości świadczonych usług, a także organizują spotkania w gronie ośrodków informacji patentowej w celu wymiany doświadczeń.

OIP nie zatrudnia rzecznika patentowego.