Udogodnienia dla niepełnosprawnych

W Bibliotece Głównej znajdują się stanowiska komputerowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i ruchu. Zostały one zakupione w ramach projektu unijnego „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój PŁ - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych”, realizowanego z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej. Dla użytkowników niewidomych, słabo widzących, niepełnosprawnych ruchowo Biblioteka przygotowała kilka stanowisk komputerowych wyposażonych w monitory brailowskie, specjalne klawiatury i trackballe, elektroniczne powiększalniki oraz oprogramowanie lektorskie.

Są to komputery wyposażone w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający m.in. przetwarzanie obrazu na dźwięk, dysponujące oprogramowaniem udźwiękawiającym JAWS STANDARD czy powiększalnikami tekstów drukowanych typu ClearView. Biblioteka dysponuje też monitorem brajlowskim Braille Mate i Fokus 40, syntezatorem mowy Sapek II dla osób niewidomych oraz urządzeniami ułatwiającymi korzystanie z biblioteki osobom z dysfunkcją ruchu, jak choćby biurka z płynną regulacją wysokości.

zdjęcie biurka z klawiaturą, monitorem brailowskim, trackballlem  i urządzeniem lektorskim SARA

Na parterze znajduje się stanowisko wyposażone w czterdziestoznakowy monitor brajlowski Focus 40, który również umożliwia wprowadzanie tekstu alfabetem Braille’a, powiększony trackball Big Track przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz klawiaturę dotykową IntelliKeys z wymiennymi planszami przedstawiającymi różne układy znaków, oprogramowanie MAGic 5.0 powiększające znaki na ekranie, oprogramowanie JAWS 9.0 z polskim syntezatorem mowy RealSpeak, pozwalającym na odczytywanie informacji znajdujących się na ekranie za pomocą automatycznego lektora.

zdjęcie klawiatury dotykowej IntelliKeys

Urządzenia lektorskie SARA firmy Freedom Scientific (w Czytelni Czasopism na parterze i na 2 piętrze) pozwalają osobom niewidomym lub słabowidzącym na odczytywanie poprzez automatycznego lektora tekstów w formie drukowanej. Urządzenie pozwala na odtwarzanie książek w formacie Daisy, a także plików w formatach OBX, ARK, RTF, TXT, DOC, PDF, HTML i XML. Dzięki zintegrowanej nagrywarce CD-RW można zapisywać na płytach CD zeskanowane dokumenty w formatach OpenBook, TXT i RTF.

zdjęcie z powiększoną klawiaturą, trackballem Big Track

Elektroniczne powiększalniki ClearView+ (czytelnia na parterze i na 2 piętrze) pozwalają osobom słabowidzącym na czytanie tekstu – powiększenie od 2,6 do ponad 50 razy. Urządzenia wyposażone są w ruchomy blat X–Y, na którym można umieścić czytane materiały. Powiększalnik pozwala na dostosowanie parametrów wyświetlania, tj. zmiana kolorów odpowiadająca za wyświetlanie czerni/bieli, wyświetlanie negatywowe. Urządzenie umożliwia także automatyczne ustawianie ostrości wraz z możliwością jej zablokowania.

zdjęcie: czterdziestoznakowy monitor brajlowski Focus 40