Źródła ogólnodostępne

CYBRA - Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa

Przejdź do bazy

Biblioteka cyfrowa zawiera kolekcje łódzkich bibliotek akademickich, w tym Politechniki Łódzkiej. W kolekcji PŁ znajdują się obiekty cyfrowe, które tworzyły pierwszą bibliotekę cyfrową w regionie łódzkim eBiPoL (2005-2012) oraz pozycje dodawane na bieżąco – łącznie ok. 9000 publikacji. CYBRA umożliwia dostęp do kolekcji: książek (podręczniki akademickie, skrypty), czasopism (czasopisma wydane w XIX i XX wieku, zdigitalizowane mikrofisze), wydawnictw PŁ (monografie oraz rozprawy naukowe PŁ, skrypty i podręczniki PŁ, „Życie uczelni”, zasób bibliografii dorobku piśmienniczego pracowników PŁ), varia (to książki dla biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ) oraz wystaw (pocztówki, kartki świąteczne).

Dostęp do zbiorów jest bezpłatny, pełnotekstowy. Możliwość pobrania obiektów cyfrowych w formacie .pdf - w zakresie licencji udzielonej przez autora lub obowiązujących przepisów prawa autorskiego.