Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Normy - baza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przejdź do bazy  

Bazy norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w wersji elektronicznej z wszystkich klasyfikacji ICS (Międzynarodowej Klasyfikacji Norm). Politechnika Łódzka ma wykupiony dostęp dwustanowiskowy.

 

Stanowisko 1.
z dowolnego komputera w sieci uczelnianej PŁ, dla jednego jednoczesnego użytkownika, wymaga logowania:

Login: NormyTUL
Hasło: Biblioteka2021

Po zalogowaniu się należy znaleźć za pomocą pól wyszukiwania normę, którą chcemy przeczytać.  Po znalezieniu normy należy na nią kliknąć, żeby wejść w szczegóły i przycisk „CZYTAJ”.

Należy pamiętać, aby sesję wyszukiwania norm kończyć poprzez wylogowanie się z systemu za pomocą przycisku WYLOGUJ. W przypadku zamknięcia okna bez wylogowania system zablokuje możliwość ponownego zalogowania się przez 15 minut. Zalogowanie jednego Użytkownika blokuje dostęp pozostałym zainteresowanym Czytelnikom.

 

Stanowisko 2.

Normy online można przeczytać również na miejscu w Bibliotece Głównej na II piętrze (ul. Wólczańska 223). 
Tam również udostępniane są do wglądu wersje drukowane Polskich Norm zakupionych do 31.12.2020 r.