Propozycja zakupu książki

Najszybszym sposobem na zamówienie książek do Biblioteki jest skorzystanie z „Formularza online” – czyli narzędzia dostępnego na platformie WIKAMP, pozwalającego na zgłaszanie zapotrzebowania na określone tytuły przez użytkowników Biblioteki.

Formularz zamówień na platformie WIKAMP

"Propozycja zakupu książki naukowej i dydaktycznej" dotyczy księgozbioru Biblioteki Głównej oraz bibliotek filialnych. Dostępny jest dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej po zalogowaniu do platformy WIKAMP.

O każdym etapie rozpatrywania zamówienia (odrzucenie lub zatwierdzenie zamówienia, zakup i możliwość wypożyczenia książki) zamawiający informowany jest mailowo. Zamówienie może zostać odrzucone jeśli książka już znajduje się w zbiorach, jej nakład został już wyczerpany, jej tematyka jest niezgodna z profilem zbiorów lub z uwagi na ograniczone środki finansowe Biblioteki. Można wtedy spróbować zamówić ją poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.

Po zakupieniu książki drukowanej, czytelnik otrzymuje emaila z informacją, że książka jest zakupiona i zarezerwowana dla niego na okres 5 dni od powiadomienia. Po tym czasie rezerwacja zostaje anulowana, a książka jest włączana do zbiorów na ogólnych zasadach. Realizacja zakupu książki drukowanej w języku polskim może trwać do 2 tygodni, natomiast książki zagranicznej - do 2 miesięcy.