Zdalny dostęp do źródeł

Z zasobów internetowych serwisów i baz danych, do których Biblioteka oferuje bezpłatny dostęp w ramach subskrypcji lub licencji, można korzystać z komputerów podłączonych do uczelnianej sieci (urządzenia w Bibliotece Głównej i bibliotekach filialnych, na wydziałach PŁ, w akademikach itp.) oraz pracujących w sieci bezprzewodowej eduroam. W tym przypadku logowanie nie jest potrzebne. 


Serwer HAN

Możliwy jest także dostęp zdalny, poprzez serwer proxy HAN (Hidden Automatic Navigator). To narzędzie pozwalające zdalnie łączyć się z licencjonowanymi sieciowymi źródłami informacji, które daje możliwość korzystania z baz danych i czasopism elektronicznych z komputerów spoza sieci Uczelni. Pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Łódzkiej będą rozpoznawani przez serwer jako osoby uprawnione do zdalnego łączenia się z zasobami elektronicznymi - warunkiem koniecznym jest posiadanie ważnego konta czytelnika.

W tym przypadku, po wybraniu określonej bazy lub serwisu, wystarczy kliknąć w link przekierowujący do dostępu spoza PŁ i wpisać login oraz PIN w oknie logowania.

Logowanie takie jak do poczty PŁ.


Alternatywne źródła dostępu do wybranych serwisów i baz

Dostęp do wybranych baz i serwisów jest możliwy spoza sieci Politechniki Łódzkiej niezależnie od serwisu HAN, poprzez konta indywidualne.

Alternatywny dostęp możliwy jest m.in. do następujących źródeł: AccessEngineering, EBSCO, ProQuest.

Informacja o dostępie do Elsevier (ScienceDirect), Reaxys, Scopus, SciFinder, Springer, Web of Science, Wiley, jest dostępna na stonie Wirtualnej Biblioteki Nauki https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/

Aktualizacja: 24.04.2020

 


VPN

"VPN (Virtual Private Network) jest rodzajem bezpiecznego tunelu w Internecie. Celem tego rodzaju połączeń jest zapewnienie użytkownikom danej sieci korporacyjnej bezpiecznego (szyfrowanego) dostępu do zasobów sieci korporacyjnej z dowolnych lokalizacji geograficznych znajdujących się poza terenem korporacji i zmuszonych do przesyłania danych poprzez niezaufane sieci obcych operatorów. Szyfrowany tunel jest zestawiany od stacji roboczej użytkownika do koncentratora VPN, który znajduje się wewnątrz sieci korporacyjnej. W naszym przypadku korporacją jest uczelnia.

Po zestawieniu tunelu użytkownik otrzymuje uczelnianą adresację IP i dalej ma wrażenie jakby znajdował się wewnątrz sieci uczelnianej. W ten sposób będąc poza uczelnią uzyskuje dostęp do wszystkich zasobów wewnętrznych, które w normalnym trybie nie są widoczne z zewnątrz sieci uczelnianej.

Centrum Komputerowe udostępnia 2 rodzaje oprogramowania do bezpiecznego dostępu do wewnętrznych zasobów Uczelni: Pulse Secure i OpenVPN."


Źródło: https://uci.p.lodz.pl/openvpn [dostęp 3.04.2020]

 


Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.

Użytkownicy mogą:

  • przeszukiwać i przeglądać bazy i serwisy,
  • drukować i kopiować wyszukane rekordy, artykuły lub fragmenty tekstów, wyłącznie do celów osobistych, naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Zabrania się natomiast:

  • automatycznego pobierania tekstów a także pobierania niewytłumaczalnie dużej liczby abstraktów lub artykułów oraz kompletnych zeszytów danego tytułu czasopisma,
  • wykorzystywania skopiowanych danych do jakiejkolwiek wtórnej dystrybucji.

Bazy danych, czasopisma oraz książki elektroniczne - ich zawartość, łącznie z abstraktami chronione są prawem autorskim. Łamanie powyższych ustaleń licencyjnych może zakończyć się zablokowaniem dostępu zarówno dla użytkowników łamiących te ustalenia jak i dla całej Uczelni.