Źródła dotyczące prac dyplomowych

Procedury dyplomowania na poszczególnych Wydziałach Politechniki Łódzkiej

W-1 Wydział Mechaniczny - zasady dyplomowania

W-2 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - 

W-3 Wydział Chemiczny - zasady dyplomowania, egzamin dyplomowy

W-4 Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - dyplomanci

W-5 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - dyplomanci

W-6 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - prace dyplomowe

W-7 Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - dyplomy (logowanie przez WIKAMP)

W-9 Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji - dyplomowanie

W-10 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - dyplomanci

Instytut Papiernictwa i Poligrafii - dyplomowanie

Centrum Kształcenia międzynarodowego - egzamin dyplomowy


Strony internetowe na temat techniki pisania prac naukowych

W sieci znaleźć można wiele zasobów, prezentujących bardziej ogólnie lub szczegółowo wytyczne pisania prac dyplomowych oraz ich redagowania. Oto przykładowe źródła, z których można korzystać pisząc pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską:


Wyciąg z regulaminu PŁ dotyczący pracy dyplomowej

Podstawowe informacje o procedurach związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej przez studenta, a także kwestie terminów, oceny i obrony pracy uściśla stosowny fragment Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej. (przeczytaj pełny tekst Regulaminu)


Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

W całej Politechnice Łódzkiej jest obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w programie Antyplagiat. Działania te reguluje „Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej”, która została wprowadzona Zarządzeniem Nr 4/2015 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 lipca 2015 r. (pobierz pełny tekst Zarządzenia)


Normy dotyczące przygotowania publikacji

Praca dyplomowa powinna być pisana zgodnie z obowiązującymi normami, odnoszącymi się do układu treści, typografii czy budowy poszczególnych elementów pracy. Czy jednak stosowanie się do norm jest obligatoryjne? Nie, bowiem od 1 stycznia 2003 roku Ustawa o normalizacji zniosła obligatoryjność norm i stosowanie Polskich Norm zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy jest już całkowicie dobrowolne. Ale wobec zróżnicowanych zasad dotyczących pisania prac dyplomowych, które można znaleźć w źródłach drukowanych i internetowych, norma jest po prostu jednym z bardziej wiarygodnych punktów odniesienia.