Źródła dotyczące prac dyplomowych

Publikacje na temat techniki pisania prac naukowych

 

W sieci znaleźć można wiele zasobów, prezentujących bardziej ogólnie lub szczegółowo wytyczne pisania prac dyplomowych oraz ich redagowania. Oto przykładowe źródła, z których można korzystać pisząc pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską:

 


Regulamin dyplomowania i procedura antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

 

Procedury związane z przygotowaniem pracy dyplomowej przez studenta a także obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w programie antyplagiatowym reguluje
Zarządzenie Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej