Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie bronione na Politechnice Łódzkiej są udostępniane prezentacyjnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  (Dz. U. 2016 poz. 1586) należy podać informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią przed publiczną dyskusją.

Obecnie w Bibliotece Politechniki Łódzkiej udostępniane są poniższe rozprawy przed obroną:

Data obrony


Nazwisko autora (Wydział) 
Tytuł pracy 


10 maja 2018 mgr inż. Katarzyna Kaźmierczak-Sobińska (W-6)
Wybrane zagadnienia mechaniki cienkich płyt mikrostrukturalnych o funkcyjnej gradacji własności 
26 kwietnia 2018 mgr inż. Katarzyna Bandzierz (W-6)
Wpływ budowy sieci przestrzennej na właściwości elastomerów

24 kwietnia 2018 mgr Anna Goszkiewicz (W-5)
Mikroorganizmy jelitowe i ich aktywność u dzieci na diecie wegetariańskiej
20 kwietnia 2018

mgr Joanna Hejmanowska (W-3)
Nowe asymetryczne metody syntezy biologicznie ważnych związków heterocyklicznych 


 

Po obronie rozprawa jest wprowadzana do katalogu komputerowego Biblioteki Politechniki Łódzkiej i przechowywana w Bibliotece Głównej. Zgodnie z wolą Autora (oświadczenie w pdf)  rozprawa może być kopiowana na potrzeby Wypożyczani Międzybibliotecznej. Rozprawy doktorskie pracowników PŁ są udostępniane w czytelni na 3. piętrze, innych osób w obszarze wolnego dostępu na parterze.

Pozostałe prace bronione w bieżącym roku

Data obrony


Nazwisko autora (Wydział)
Tytuł pracy 


5 kwietnia 2018 mgr inż. Anna Więzowska (W-4)
Modelowanie procesów wymiany ciepłą w dzianinach futerkowych 
11 kwietnia 2018

mgr inż. Marta Marcinek-Jacel (W-3)
Zastosowanie analizy mineralnej włosów w identyfikacji żródeł narażenia człowieka na pierwiastki toksyczne w regionie łódzkim


 

5 kwietnia 2018 mgr inż. Anna Więzowskal (W-4)
Modelowanie procesów wymiany ciepła w dzianinach futerkowych
28 marca 2018 mgr inż. Anna Dyląg (W-9)
System zarządzania energią w gminie oparty na koncepcji Public Governance
27 marca 2018 mgr inż. Małgorzata Szymańska - Owczarek (W-3)
Kwas askorbinowy i rodnikowe produkty jego utleniania w układach homogenicznych i mikroheterogenicznych
22 marca 2018 mgr inż. Paulina Król (W-4)
Modyfikacja nanododatkami włókien z kopolimerów kwasu mlekowego przeznaczonych do zastosowań medycznych
21 marca 2018 mgr inż. Włodzimierz Gołębiowski (W-1)
Opracowanie koncepcji pojazdu z napędem elektrycznym na przykładzie eKarta
16 marca 2018 mgr inż Ievgen Levadnyi  (W-1)
Numerical and ezperimental analysis of the intact and implanted femoral bone under different loading scenerio
16 marca 2018 mgr inż.Paweł Biesiacki (W-1)
Numeryczna analiza wytrzymałościowa kości kończyny górnej w aspekcie urazów spowodowanych upadkiem
13 marca 2018 mgr inż. Justyna Adamiak (W-5)
Mikroorganizmy halofilne w biodeterioracji budowlanych obiektów zabytkowych
1 marca 2018 mgr inż. Mariusz Owczarek (W-2)
Design and optimization of photonic systems
1 marca 2018 mgr inż. Marcin Olszyński (W-7)
Badanie wpływu badanych związków na zarodkowanie i wzrost struwitu i węglanu apatytu w kontekście powstawania infekcyjnej kamicy moczowej
28 lutego 2018 mgr Agnieszka Kamińska (W-9)
Polityka informacyjna uczelni publicznej - ujęcie modelowe
27 lutego 2018 mgr Aleksandra Puchalska (W-7)
Układy dynamiczne w sieciach - rozwiązywalność, asymptotyka i wpływ struktury na ich własności
27 lutego 2018 mgr Igor Kossowski (W-7)
Zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych zwyczajnych z silnie nieliniowymi warunkami nielokalnymi
26 stycznia 2018 mgr inż. Martyna Rabenda (W-6)
Drgania prostokątnych płyt mikro-strukturalnych z gęstym dwukierunkowym układem żeber
24 stycznia 2018 mgr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska (W-9)
Zarządzanie wiedzą  w procesie kształcenia logistycznego na przykładzie regionu łódzkiego
9 stycznia 2018 mgr Tomasz Frączek (W-3)
Projektowanie inhibitorów odwrotnej transkryptazy HIV

 

Wykaz rozpraw bronionych w 2017 roku

Data obrony


Nazwisko autora (Wydział) | Tytuł pracy


20 grudnia
2017

mgr inż. Kamila Maj (W-3)
Natura centrów adsorpcyjnych na nanokrystalicznych katalizatorach zelazowych
18 grudnia
2017
mgr inż.Ayoub Saoud (W-2)
Algorithms for Flow Velocity Determination Based on Soatio-Temporal Analysis Using Electrical Capacitance Tomography Images
11 grudnia
2017 
mgr Cezary Koneczny (W-2)
Właściwości cienkich warstw przewodzących wytwarzanych na kompozytowych strukturach tekstylnych z wykorzystaniem metody termicznego naparowywania próżniowego
8 grudnia
2017
 mgr inż. Lucyna Bilińska (W-10)
Decolorization of textile wastewater by Adwanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions
8 grudnia
2017
mgr inż. Łukasz Krawczyk (W-6)
Wzmacnianie krótkich wsporników żelbetowych zbrojeniem wklejanym
7 grudnia
2017
mgr inż. Marta Safandowska (W-4)
Fizykochemiczne inicjowane reakcje sieciowania kolagenu rybiego, jego własciwości funkcjinalne oraz zastosowanie do modyfikacji tkanin wełnianych
6 grudnia
2017
mgr inż.Adam Sokół (W-7)
Modelowanie zjawisk fizycznych w optycznie pompowanych laserach typu VESCEL
6 grudnia
2017
mgr Marta Niciejewska (W-9)
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach małej wielkośći
6 grudnia
2017
mgr inż. Michał Blatkiewicz (W-10)
Integracja procesów otrzymywania i oczyszczania lakaz grzybowych
28 listopada 2017 mgr inż. Piotr Maras (W-7)
Opracowanie metody pomiaru i weryfikacji rozkładu dawek promieniowania jonizującego w 3D w środowisku klinicznym w radioterapii
28 listopada 2017 mgr inż.Jagoda Lazarek (W-7)
Wykrywanie obiektów na obrazach cyfrowych z zastosowaniem analizy lokalnej i reprezentacji grafowych
22 listopada 2017 dr hab. Marcin Koniorczyk (W-7)
Global diffeomorphism theorems and their applications
20 listopada 2017 mgr inż. Dorota Zielińska (W-4)
Zastosowanie poli(metakrylanu-N,N-dimetyloaminoetylenowego) do otrzymywania włóknin
20 listopada 2017 mgr inż. Dorota Wojciechowska (W-4)
Chemiczna mdfikacja powierzchni włókien polilaktydowych związkami pochodzenia naturalnego
14 listopada 2017 mgr inż. Łukasz Strobin (W-7)
Wyszukiwanie zależności semantycznych w grafowych bazach danych z zastosowaniem logiki rozmytej i algorytmów genetycznych
13 listopada 2017 mgr inż.Witold Kobos (W-2)
Aktywne dostosowanie impedancji obciążenia generatorów falownikowych do jedno i dwuczęstotliwościowego nagrzewania indukcyjnego
10 listopada 2017 mgr inż. Tomasz Kazimierczak (W-1)
Mechaniczna modyfikacja proszków węglowych wytwarzanych metodami CVD wspomaganymi plazmą częstotliwości radiowej i mikrofalowej
10 listopada 2017 mgr inż. Łukasz Adrian (W-1)
Analiza przydatności wybranych zastosowań rurek ciepła w inżynierii budowlanej i klimatyzacji, symulacje komputerowe i badania eksperymentalne
7 listopada 2017 mgr inż. Rafał Strzelczyk (W-3)
Synteza i badanie właściwości nowych barwnikowych jednoskładnilowych inicjatorów polimeryzacji rodnikowej
6 listopada 2017 mgr inż.Jakub Jędrzejczak (W-2)
Reliability Assessment of Protective Relays in Harmonic-Polluted Power System
30 października  2017 mgr inż. Robert Strąkowski (W-2)
Analiza dryftu temperaturowego w bolometrycznych kamerach termowizyjnych
25 października 2017 mgr Kamila Kulbat (W-5)
Zmiany zawartości związków biologicznie czynnych i alergenności roślin z rodziny Lamiaceae w odpowiedzi na stres abiotyczny wywołany obecnością metali ciężkich
24 października 2017 mgr inż. Justyna Krych-Madej (W-3)
Reakcje katalazy z wybranymi związkami egzo- i endogennymi
24 października 2017 mgr inż. Tomasz Gozdek (W-3)
Zastosowanie obróbki plazmowej w technologii elastomerów
23 października 2017 mgr inż.Justyna Pinkos (Dominiak) (W-4)
Modelowanie wielowarstwowych osłon Balistycznych minimalizujących skutki udaru
17 października 2017 mgr inż. Ivan Fiodorowicz- Progalskiy (W-1)
Superhard Nanocomposite nc-TiN/a-Si3N4 Coatings on Sintered Carbides and Tool Steels by means of a New Type High Density Gas Pulse Plasma Reactive Magnetron Deposition
16 października 2017 mgr inż.Norbert Kępczak (W-1)
Badanie wybranych właściwości eksploatacyjnych korpusu obrabiarki wykonanego z materiału mineralnego i żeliwa
5 października 2017 mgr inż. Mateusz Lazarek (W-1)
Mitigation of Vibrations of Structures Using a Using a Tuned Mass Damper with Inerter and Nonlinear Dash-pot
2 października 2017 mgr inż. Dawid Dutkowski (W-1)
Chimera states in coupled multistable oscillators
2 października 2017 mgr inż. Patrycja Jaros (W-1)
Revealing different kinds of chimera states in the systems of coupled pendula
26 wrzesnia
2017
mgr inż. Arur Kozuń (W-1)
Wpływ chłodzenia kokili mgłą wodną na kinetykę procesów cieplnych, morfologię kystalizujących faz i własciwości mechaniczne odlewów kokilowych z siluminów nadeutektycznych
26 wrzesnia
2017
mgr  Julia Wódka (W-7)
Operacje algebraiczne w wybranych klasach funkcji rzeczywistych
26 wrzesnia
2017
mgr inż Olga Shtyka (W-10)
Imbibition of porous structures with emulsions
26 września
2017
mgr inż. Zhuqing Wen (W-10)
Experimentally verified numerical model of biodiesel production in a specially designed spinning disk reactor

25 września
2017
mgr inż. Marcin Gębski (W-7)
Lasery VCSEL z podfalowa siatką dyfrakcyjną o wysokim kontrascie współczynnika załamania światła
15 września
2017
mgr inż. Magda Barecka (W-10)
Process retrofitting through Process Intensyfication: a structured approach
11 września
2017
mgr inż.Krzysztof Rychlicki-Kicior (W-7)
Hybrydowa analiza transformat w rozpoznawaniu wysokości dźwięków w polifonicznych instrumentów muzycznych
4 września
2017

mgr inż. Aleksandra Grzelakowska (W-3)
Nowe barwniki pochodne benzo[a]fenoksazyny oraz 3-formylo-2(1H)chinolonu - synteza, właściwości oraz zastosowanie w detekcji tioli


4 września
2017

mgr inż. Jagoda Jóźwik-Pruska (W-3)
Oznaczanie wybranych metabolitów w moczu dzieci autystycznych z wykorzystaniem metod chromatograficznych


4 września
2017

mgr inż.Grzegorz Glonek (W-7)
Hybrydowa metoda śledzenia ruchu człowieka w czasie rzeczywistym


17 lipca
2017

mgr inż. Maria Strąkowska (W-2)
Modelowanie zjawisk termicznych tkanki skóry do wspomagania diagnostyki zmian patologicznych


10 lipca
2017

mgr Mateusz Krukowski (W-7)
Zwarte rodziny w przestrzeniach funkcji ciągłych z topologią zbieżności jednostajnej


4 lipca
2017

mgr inż. Paweł Strzelczyk (W-5)
Badania struktualne kompleksów awidyny z ligandami


3 lipca
2017

mgr inż. Rafał Jakubowski (W-3)
Synteza fosforylowanych układów aza- i oksaheterocyklicznych i ich wykorzystanie do otrzymywania związków o aktywności cytotoksycznej


3 lipca
2017

mgr inż. Marta Targalska (W-5)
Własciwości adhezyjne drożdży Candidia sp. w  obecnosci cytostatyków


28 czerwca
2017

mgr inż. Machał Kulak (W-1)
Numerical analysis of rolling wheel geometry influence on aerodynamic drag of a passenger car


27 czerwca
2017

mgr inż. Krzysztof Szafran (W-4)
Warstwowy wielofunkcyjny kompozyt tekstylny w hydroizolacji konstrukcji betonowych


26 czerwca
2017

mgr inż. Krzysztof Olasek
Noninvasine method for determination of aerodynamics loads basing on PIV measurements


26 czerwca
2017

mgr inż. Zbigniew Kazimierz Szymański (W-2)
Diagnostyka podobciążeniowego przełącznika zaczepów oparta o analizę dynamicznego procesu przełączania


26 czerwca
2017

mgr inż. Daniel Marciniak (W-9)
Rola zrównoważonego zarządzania w budowaniu doskonałości operacyjnej na podstawie dobrych praktyk w produkcji przemysłowej


23 czerwca 2017

mgr inż. Katarzyna Porębska (W-1)
Modyfikowane powłoki SiO2 o podwyższonej oporności na kolonizację mikrobiologiczną wytwarzane metodą zol-żel


19 czerwca
2017

mgr inż. arch. Jakub Świerzawski (W-6)
Krzywoliniowość w architekturze. Historia. Wspólczesność. Idee. Przykłady


9 czerwca
2017

mgr Elżbieta Ratajczyk (W-7)
Dynamics and Optimal Control of a Mathematical Model for Combination Therapy of Glioma


9 czerwca
2017

mgr inż. Michał Marszal (W-2)
Synchronization effects in systems with dry friction


30 maja
2017

mgr inż. Jakub Macierzyński (W-5)
Skład polifenolowy owoców i przetworów oraz charakterystyka produktów hydrolizy oligomerycznych elagotanin jeżyny Rubus fruticosus


23 maja
2017

mgr Jakub Klima (W-7)
Twierdzenia o punkcie stałym dla przekształceń stożkowych przestrzeni metrycznych i ich zastosowania


23 maja
2017

mgr inż. Bartosz Michałowski (W-3)
Mechanistyczne aspekty detekacji reaktywnych form tlenu i azotu z wykorzystaniem wybranych próbników fluorescencyjnych


17 maja
2017

mgr inż.Ewelina Pazera (W-6)
Wpływ mikrostruktury w zagadnieniach termosprężystości laminatów z funkcyjną gradacją własności


16 maja
2017

mgr inż. Patrycja Baryła (W-6)
The sand hydrophobized by alkoxysilane emulsions as an innovative material in geotechnics


9 maja
2017

mgr inż. Renata Prusinowska (W-5)
Nowe innowacyjne produkty z lawendy wąskolistnej ILavandula angustifoliaI dla przemysłu kosmetycznego


26 kwietnia
2017

mgr Łukasz Zwoliński (W-9)
Determinaty realizacji usług logistycznych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych


25 kwietnia
2017

mgr inż. Karol Jędrzejczak (W-3)
Analogi Cyklolinopeptydu A modyfikowane gamma-aminokwasami


11 kwietnia
2017
mgr inż. Agnieszka Szczodrowska (W-5)
Pieprzyca ogrodowa Lepidium sativum L. jako konsumpcyjna roślina modelowa w badaniach stresu abiotycznego
7 kwietnia
2017

mgr inż. Adam Wulkiewicz (W-2)
Algorytmy nawigacji platformy mobilnej w nieznanym otoczeniu w kontekście paradygmatu obiektowego


7 kwietnia
2017

mgr inż Michał Paluch (W-2)
Predykcja cen akcji na giełdzie z zastosowaniem modeli analityczno-neuronowych


4 kwietnia
2017

mgr inż Paulina Dmowska-Jasek (W-3)
Sieciowanie i właściwości niekonwencjonalnych mieszanin elastomerowych


28 marca 2017

mgr inż. Anna Maruszewska-Szewczyk (W-3)
Barwniki azometinowe i heterocykliczne pochodne pirolu - synteza, właściwości i zastosowanie


23 marca 2017

mgr inż.Koushik Chatterjee (W-3)
Developing New Quantum Chemistry Methods Based on Extended Random Phase Approximation


28 lutego 2017

mgr inż. Katarzyna Hanna Pietrzak (W-5)
Nanosrebro jako mikrobiocyd do dezynfekcji materiałów technicznych


24 lutego 2017

mgr inż Anna Chwastek (W-5)
Retencja kwasów i polifenoli w owocach jagodowych odwadnianych osmotycznie oraz fermentowanym roztworze hipertonicznym


14 lutego 2017

mgr inż. Natalia Sienkiewicz (W-3)
Epoksydowe nośniki katalizatorów kompleksowych - synteza, charakterystyka  i zastosowanie


24 stycznia 2017

mgr inż.Krzysztof Potocki (W-3) 
Wpływ modyfikacji sadzy kanałowej na właściwości kopolimeru butadienowo-styrenowego i kopolimeru butadienowo-akrylonitrylowego


13 stycznia 2017

mgr inż Michał Błaszczyk (W-10) 
Wpływ parametrów nawilżania na kinetykę granulacji bębnowej


11 stycznia 2017

mgr inż Aleksander Mielczarek (W-2) 
Application of FPGA Devices to Image Acquisiton and Processing in Large Scale Physics Experiments


10 stycznia 2017

mgr inż. Arkadiusz Polewczyk (W-5) 
Ozonowany olej roślinny w procesie bioremediacji środowisk naturalnych zanieczyszczonych lejem napędowym


09 stycznia 2017

mgr inż. Dawid Moszczyński (W-6) 
Beton o dużej zawartości piasku jako alternatywa betonu zwykłego


Wykaz rozpraw bronionych w 2016 roku

Data obrony


Nazwisko autora (Wydział) | Tytuł pracy


21 grudnia 2016

lek. med.Jerzy Szafranowicz (W-9)
Outsourcing procesów biznesowych w funkcjonowaniu szpitali


21 grudnia 2016

mgr Anna Marszal (W-9)
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na giełdzie niemieckiej w oparciu o matematyczne metody analizy danych


16 grudnia 2016

mgr inż Marta Toda (W-4)
Modelowanie niutek skręcanych wielokrotnie z włókien naturalnych w aspekcie właściwości wytrzymałościowych lin tekstylnych


14 grudnia 2016

mgr inż. Michał Strąkowski (W-6)
Niezawodność wybranych konstrukcji stalowych w warunkach pożaru

13 grudnia 2016

mgr inż. Katarzyna Grochowska (W-1)
Dynamika kompozytu trójwarstwowego z lepkosprężonym rdzeniem

13 grudnia 2016

mgr inż Daniel Jodko (W-1)
Analiza numeryczna funkcji dojrzewania przetoki tętniczo-żylnej z uwzględnieniem oddziaływania przepływu na ściany naczyń krwionośnych


13 grudnia 2016

mgr inż. Edyta Węgłowska (W-5)
Tiofosforanowe analogi nukleotydów - ligandy receptorów P2Y stymulujące proces gojenia w warunkach hiperglikemicznych: badania in vitro


9 grudnia 2016

mgr inż. Katarzyna Romek (W-3)
Studies of isotopic fractionation of 13 C during biotransformation and in enzymatic reactions
6 grudnia 2016

mgr inż. Łukasz Chomątka (W-7)
Genetyczny wybór optymalnych ścieżekw grafach uwzględniający redukcję przestrzeni poszukiwań


6 grudnia 2016

mgr Anna Czajkowska-Mysłek (W-5)
Aminy biogenne w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
6 grudnia 2016

mgr inż. Hela Garbaa (W-2)
Gravitational solids flow parameters estimation by the use of electrical capacitance tomography and artificial neutral networks


28 listopada 2016

mgr inż. Łukasz Tomaszewski (W-1)
Modyfikowane powłoki przeciwzużyciowe na bazie (TiAI)N- wytwarzanie i właściwości


23 listopada 2016

mgr inż. Marcin Łęcki (W-1)
Modelowanie komputerowe zjawisk zachodzących w dwufazowym zamkniętym termosyfonie w aplikacjach niskotemperaturowych


22 listopada 2016

mgr inż. Oliwia Frączak (W-6)
Synteza i właściwości biologiczne " blwalentnych" ligandów receptorów opioidowych


18 listopada 2016

mgr Dorota Kula (W-6)
Ocena wpływu geometrycznej budowy kompozytów periodycznych na intensywność tłumienia fluktuacji obciążeń brzegowych


17 listopada 2016

mgr inż. Tomasz  Krotowski (W-6)
Ewolucja ściany osłonowej na przykładzie pawilonów wystaw światowych Expo 1851 - 2012


8 listopada 2016

mgr inż. Anna Skrzyńska (W-3)
Asymetryczna organokataliza w syntezie związków biologicznie ważnych


7 listopada 2016

mgr inż. Przemysław Brylski (W-2)
Implementacja w układzie FPGA równoległego procesora do przetwarzania i segmentacji obrazu metodą inspirowaną działaniem sieci synchronizowanych oscylatorów


4 listopada 2016

mgr inż. Melvin Estuardo Galicia Cota (W-2)
Modelling of multicore processors for the investigation of temperature reduction methods


4 listopada 2016

mgr inż. Jakub Marczak (W-6)
Modelling of dynamic problems of periodic three-layered structures


25 października 2016

mgr inż. Anna Grzybkowska (W-3) 
Mechanisms of enzymatic and uncatalyzed s-triazine hydrolysis


25 października 2016

mgr inż. Dawid Dębski (W-3) 
Mechanistyczne aspekty oksydatywnej konwersji próbników  przeznaczonych do detekcji nadtlenku wodoru i nadtlenoazotynu


19 października 2016

mgr inż. Przemysław Skwierczyński (W-1)
Wytwarzanie nanostrukturalnych warstw C/HAp hybrydową metodą plazmową RF PACVD MS dla potrzeb medycyny


14 października 2016

mgr inż. Paulina Rdzanek (W-10) 
Zatężanie biobutanolu z układu aceton-butanol-etanol-woda za pomocą perwaporacji


11 października 2016

mgr inż. Konrad Kasprzak (W-1)
Numeryczna i eksperymentalna analiza przepływu przez turbiny wiatrowe Savoniusa


23 września 2016

mgr inż. Anika Kosińska (W-3) 
Badania zależności pomiędzy strukturą a aktywnością peptydów opioidowych zawierających reszty α-alkilo-β-azydo(amino)alanin


23 września 2016

mgr inż. Inga Relich (W-3)
Synteza fragmentów białek ludzkich zawierających domeny homologiczne z ureazą H. pylori i ich zastosowanie w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów


22 września 2016

mgr inż. Radosław Mostowski (W-5)
Krioprotekcyjne właściwości prozdrowotnych dodatków do mięsa


19 września 2016

mgr inż. Iwona Nowak (W-4)
Wpływ technologii wytwarzania na parametry anten tekstylnych


19 września 2016

mgr inż Bartosz Sekuła (W-5)
Badania strukturalne końskiej albuminy surowiczej (ESA) w kompleksach z ligandami o znaczeniu terapeutycznym


16 września 2016

mgr inż. Piotr Derugo (Politechnika Wrocławska)
Sieci Petriego w regulatorach rozmytych Fuzzy Controllers with petri nets


15 września 2016

mgr inż. Piotr Leśniewski (W-2)
Dyskretne ślizgowe sterowanie wybraną klasą obiektów z opóźnieniem w torze wyjściowym


13 września 2016

mgr inż. Sylwester Błaszczyk (W-2)
Metodyka projektowania systemu interakcji człowiek-robot dedykowanego dla zdalnej nawigacji bezzałogową platformą jezdną


12 września 2016

mgr inż Bartosz Stańczyk (W-1)
Model matematyczny, analiza, symulacja chodu i konstrukcja robota sześciorożnego


08 września 2016

mgr inż. Krzysztof Jankowski (W-1)
Modelling friction for the analysis of different dynamical systems


08 września 2016

mgr inż. Piotr Brzeski (W-1)
Energy transfer in systems of coupled oscillators


14 lipca 2016

mgr inż. Katarzyna Kasperowicz-Frankowska (W-3)
Zastosowanie pochodnych proliny do syntezy predykcyjnych enancjomeroróżnicujących odczynników kondensujących dostępnych w obydwu formach enancjomerycznych


07 lipca 2016

mgr Grzegorz Dobiński (W-2)
Algorytmy wyznaczania parametrów charakteryzujących oddziaływanie sondy z powierzchnią materiału badanego mikroskopem sił atomowych


08 lipca 2016

mgr inż. Krzysztof Lasek (W-6)
Efektywność wzmacniania żelbetowych elementów na zginanie wstępnie naprężonymi taśmami z włóknami węglowymi


29 czerwca 2016

mgr inż. Bartosz Zamara (W-9)
Wykorzystanie metody oceny wartości funkcjonalnej w zarządzaniu publicznymi projektami inwestycyjnymi


28 czerwca 2016

mgr inż. Elżbieta Habiera-Waśniewska (W-6)
Redystrybucja sił wewnętrznych w podwójnie zespolonych belkach dwuprzęsłowych


24 czerwca 2016

mgr inż Maciej Dobrzański (W-6)
Analiza przebiegu oczyszczania szarych ścieków z wykorzystaniem filtrów narurowych i membran ultrafiltracyjnych


22 czerwca 2016

mgr inż Ewelina Kołodziejczyk (W-6)
Efektywność stosowania stali o podwyższonej wytrzymałości jako zbrojenia żelbetowych elementów prętowych


21 czerwca 2016

mgr inż. Marcin Kacprowicz (W-7) 
Dedykowane systemy logiki rozmytej w komputerowym zarządzaniu emisją gazów przemysłowych


20 czerwca 2016

mgr inż Dariusz Brzeziński (W-2)
Problems of numerical calculationn of derivatives and differential equations of fractional orders


20 czerwca 2016

mgr inż Aleksandra Erdman (W-4)
Włókna celulozowe o właściwościach luminescencyjnych


18 czerwca 2016

mgr inż. Katarzyna Kurzepa (W-3)
Sposób otrzymywania nowych hydrolizatów białek naturalnych


16 czerwca 2016

mgr inż. Małgorzata Siatkowska (W-1)
Modyfikacja powierzchni materiałów polimerowych do zastosowań biomedycznych


15 czerwca 2016

mgr Michał Boczek (W-7)
Całki względem pseudomiar i ich zastosowania


7 czerwca 2016

mgr inż. Karolina Miśkiewicz (W-5)
Wpływ surowców i warunków wypieku na zawartość akrylomidu w wybranym pieczywie cukierniczym


2 czerwca 2016

mgr inż. Krzysztof Urban (W-1)
Wpływ systemów wspomagających decyzje o eksploatacji maszyn i urządzeń na utrzymanie dróg startowych lotniska


17 maja 2016

mgr inż. Piotr Beling (W-7)
Szybkie algorytmy decyzyjne w grach z doskonała informacją i ich wykorzystanie w grach jej pozbawionych


16 maja 2016

mgr inż. Kamil Krzysztof Rożniakowski (W-3)
Modyfikacje amyloidogennych białek i peptydów N-metylowanymi aminokwasami


12 maja 2016 

mgr inż. Jarosław Walczak (W-7)
Jednomodowe lasery półprzewodnikowe dużej mocy o emisji powierzchniowej emitujące promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni


28 kwietnia 2016

mgr inż. Adio Taofiki Akinwale (W-7)
New similarity measures in computer-aided text templates matching


27 kwietnia 2016

mgr inż. Nina Bartoszek (W-3)
Zastosowanie metod radiacyjnych do badania kinetyki reakcji rodnikowych w wodnych roztworach monomerów i polimerów


26 kwietnia 2016

mgr inż. Daniel Kucharski (W-1)
Właściwości kompozytowych, warstwowych powłok tlenkowo - hydroksyapatytowych wytwarzanych metodą zol-żel na stopie tytanu Ti6AI7Nb


26 kwietnia 2016

mgr inż. Michał Gołdyn (W-6)
Wpływ różnych betonów płyty stropowej i słupa na nośność monolitycznych połączeń płytowo-słupowych


20 kwietnia 2016

mgr inż. Dorota Siuta (W-10)
Zastosowanie logiki rozmytej do obliczenia efektów fizycznych awaryjnych uwolnień skroplonego gazu ziemnego


20 kwietnia 2016

mgr inż. Grzegorz Wesołowski (W-9)
Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów


13 kwietnia 2016

mgr Daniel Chudzik (W-9)
Centrum logistyczno-dystrybucyjne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej hipermarketów na przykładzie Tesco i Real


8 kwietnia 2016

mgr inż. Sylwia Flaszewska (W-9)
Struktura organizacyjna jako instrument zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologii


8 kwietnia 2016

mgr inż. arch. Marcin Sieradzki (W-6)
Metamorfozy przestrzeni o charakterze mieszkalnym w obliczu postępu technologicznego


18 marca 2016

mgr Anna Kowalska (W-5)
Badania strukturalne białek p27 i p25 wchodzących w skład kompleksu dynaktyny


7 marca 2016

mgr inż. Adrian Bartos (W-5)
Nikiel jako alergen pokarmowy


7 marca 2015

mgr inż. Paweł Prędki (W-2)
Metodologia prototypowania sterowników cyfrowych budowanych w oparciu o architekturę MTCA do zastosowań w systemach synchronizacji optycznej laserów na swobodnych elektronach / Prototyping methodology for digital controller design based on the MTCA infrastructure for optical synchronization systems in free electron laers


29 lutego 2016

mgr inż. Bartosz Dominikowski (W-2)
Korekcja właściwości metrologicznych trakcyjnych liczników energii elektrycznej


24 lutego 2016

mgr inż Dorota Wieczorek (W-5)
Mikrobiologiczna degradacja biodisela w warunkach tlenowych


23 lutego 2016

mgr inż. Paulina Bartos (W-3)
Badanie procesu desulfuracji 2-tiourydyny i jej 5-podstawionych pochodnych w modelowych warunkach komórkowego stresu oksydacyjnego


19 lutego 2016

mgr inż Maciej Jaskulski (W-10)
Symulacje CFD procesu aglomeracji podczas przeciwprądowego suszenia rozpryskowego / CFD Modelin of Particle Agglomeration in Counter-Current Spray Drying Process 


15 lutego 2016

mgr Joanna Rymarczyk (W-1)
Analiza właœściwoœści nanostrukturalnych warstw Pd-C dla zastosowań w czujniku wodoru


15 lutego 2016

mgr inż. Izabela Stępińska (W-1)
Badanie wpływu parametrów procesu CVD na właœściwoœci warstw nanorurek węglowych otrzymywanych metodą dwustopniową


 

10 lutego 2016

mgr inż. arch. Katarzyna Janicka (W-6)
Architektura domów towarowych a geneza wizualnej promocji na przykładach realizacji w Niemczech okresu przed 1939 rokiem


3 lutego 2016

mgr inż. arch. Andrzej Klimek (W-6)
Ewolucja problemu "gwiazdorstwa" w architekturze współczesnej- próba zdefiniowania zjawiska


2 lutego 2016

mgr inż. Magdalena Kucińska (W-3)
Organiczne tranzystory z efektem polowym do zastosowań w sensorach


2 lutego 2016

mgr inż. Paweł Wroński  (W-3)
Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane fizykochemiczne właściwości tlenku tytanu (IV)


29 stycznia 2016

mgr inż. Tomasz Boruta (W-10)
Metabolizm wtórny Aspergillus terreus : indukcja biosyntezy metabolitów, analiza bioinformatyczna oraz modelowanie w skali genomu


26 stycznia 2016

mgr inż. Marzena Symonowicz (W-5)
Właściwości fizykochemiczne i biologiczne chelatowych połączeń metali przejściowych z wybranymi flawonoidami i ich analogami


25 stycznia 2016

mgr inż. Kornelia Król (W-5)
Enancji-i diastereoizometryczne związki zapachowe otrzymywane z limonelu


12 stycznia 2016

mgr inż. Jakub Świerczyński (W-1)
Wpływ hybrydowego sposobu podawania płynu obróbkowego i sprężonego powietrza na jakość powierzchni uzyskanej w procesie szlifowania


12 stycznia 2016

mgr. inż. arch. Joanna Borowczyk (W-6)
Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989

Wykaz rozpraw bronionych w 2015 roku

17 grudnia 2015

mgr inż.Mikołaj Smyczyński (W-1)
Wytrzymałość, drgania i stateczność warstwowych belek z rdzeniem wykonanym z pianki aluminiowej


17 grudnia 2015

mgr inż. Sylwia Janiszewska (W-6)
Badania nad oczyszczaniem szarej wody metodą elektrokoagulacji


17 grudnia 2015

mgr inż. Monika Oracz (W-3)
Nowe postacie stałe substancji czynnej leku Baklofen


15 grudnia 2015

mgr inż. Justyna Długołęcka (W-3)
Utlenianie tlenku węgla w obecności i nieobecności wodoru na nośnikowych katalizatorach metalicznych


15 grudnia 2015

mgr inż. Katarzyna Ebenryter-Olbińska (W-3)
Synteza i badania konformacyjne wybranych nukleozydów pirymidynonów i tiopirymidynonów


15 grudnia 2015

mgr inż. Monika Kowalska-Wentel (W-5)
Fermentacja metanowa wysłodków buraczanych po hydrolizie termiczno-enzymatycznej


14 grudnia 2015

mgr inż. Joanna Oracz (W-5)
Zmiany zawartości wybranych związków biologicznie aktywnych w procesie prażenia ziarna kakaowego różnych odmian Theobroma cacao L


8 grudnia 2015

mgr inż. Jarosław Andrzejczak (W-7)
Interaktywna wizualizacja informacji wyszukanej w cyfrowych zbiorach danych


4 grudnia 2015

mgr inż. Katarzyna Ławińska (W-10)
Analiza procesu blokowania otworów sitowych przesiewaczy


2 grudnia 2015

mgr inż. arch. Aneta Tomczak (W-6)
Otwarty krajobraz kulturowy z zabytkiem w tle formy ochrony na przykładach z Ziemi Łódzkiej


27 listopada 2015

mgr inż. Tomasz Waśniewski (W-6)
Zdolność betonu do doraźnych odkształceń w zbrojonych elementach prętowych


24 listopada 2015

mgr Paweł Adamczyk (W-3)
Theoretical evaluation of isotopic fractionation in oxidative degradation of environmentally important aromatic pollutants


23 listopada 2015

mgr Przemysław Faryś (W-4)
Badania odzieży naruszającej prawa własności intelektualnej w aspekcie obrotu na polskim rynku i oceny jej wartości użytkowej


10 listopada 2015

mgr inż. Artur Wujcicki (W-2)
Wyznaczanie map ukrwienia i napowietrzenia płuc za pomocą filtracji sekwencji obrazów rezonansu magnetycznego


24 listopada 2015

mgr inż.Paulina Sobańska-Michalak (W-2)
Optymalna korekta wstępna systemów liniowych stacjonarnych za pomocą odwzorowań pseudoodwrotnych z wykorzystywaniem języka Microsoft F#


9 listopada 2015

mgr Krzysztof Głowacki (W-1)
Analiza wpływu wilgotności na właściwości mechaniczne papierów i wyrobów papierowych


9 listopada 2015

mgr inż. Robert Nowotniak (W-2)
Analiza własności kwantowo inspirowanych algorytmów ewolucyjnych


3 listopada 2015

mgr inż. Aleksandra Perek-Długosz (W-3)
Fotoelektrochemiczne unieszkodliwianie wybranych składników organicznych zawartych w kąpieli do cynkowania


28 października 2015

mgr inż. Arkadiusz Witek (W-6)
Wpływ domieszki włókien polipropylenowych na odporność pożarową betonu


26 października 2015

mgr inż. Bartłomiej Koźniewski (W-5)
Enzymatyczny rozdział enancjomerów pochodnych a-podstawowych seryn


20 października 2015

mgr inż. Jakub Jarosz (W-6)
Wpływ ukształtowania konstrukcji mostowych obiektów zintegrowanych na ich przemieszczenia pod obciążeniami


19 października 2015

mgr inż. Anna Jędrzejczak (W-1)
Wytwarzanie warstw węglowych domieszkowanych krzemem metodą RF PACVD


19 października 2015

mgr inż. Barbara Michalska (W-6)
Metody numerycznego opisu elementów ekosystemu hydromorfologicznego w środowisku miejskim na przykładzie Łodzi


16 października 2015

mgr inż. Paweł Żak (W-1)
Zadajnik przemieszczeń kątowych o nieograniczonym zakresie ruchów


09 października 2015

mgr inż .Eliza Tkacz (W-1)
Dynamika poprzecznego łożyska gazowego z podatnie podpartą folią


15 września 2015

mgr Renata Długosz (W-7)
Wybrane własności funkcji holomorficznych zadanych na pełnych obszarach n-kołowych pewnymi warunkami geometrycznymi i analitycznymi


15 września 2015

mgr Adam Majchrzycki (W-7)
Otwartość odwzorowań dwuliniowych i pewne własności funkcji całkowalnych


15 września 2015

mgr Emilia Szymonik (W-7)
Zbiory generowane przez sumy podszeregów


23 września 2015

mgr inż.Tamer Mohamed Khalil Selim (W-2)
Electric Power Losses Reduction in Distribution Systems Using Selective Particle Swarm Optimization


16 września 2015

mgr inż. Piotr Nolbrzak (W-1)
Wpływ dodatków metali przejściowych na właściwości tribologiczne powłok na bazie MoS2 na podłożach stalowych oraz stopu tytanu


14 września 2015

mgr inż. Paweł Lis (W-1)
Stochastyczna analiza wrażliwości nośności dźwigarów cienkościennych


11 września 2015

mgr inż. Anna Pazera (W-10)
Proces konwersji biomasy i odpadów biodegradowalnych metodą fermentacji metanowe


8 września 2015

mgr inż. Katarzyna Król-Domańska (W-5)
Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi


4 września 2015

mgr inż. Kiryll Kobalyk (W-1)
Investigations of unsteady flow phenomena in a single stage centrifugal blower eQuipped with an inlet filer and a diagonal inlet quide


23  lipca 2015

mgr inż. Tomasz Jaworski (W-2)
Wykorzystanie informacji wizyjnej w cieplnych procesach przemysłowych poprzez rozmyte przetwarzanie obrazów termowizyjnych


13  lipca 2015

mgr inż. Przemysław Rytczak (W-5)
Synteza i charakterystyka siarkowych analogów lizofosfolipidów (LPA, LPC) i cyklofosfolipidów (CPA)


7 lipca 2015

mgr inż. Dorota Gendaszewska (W-5)
Biodegradowalność i usuwanie ze ścieków imidazoliowych cieczy jonowych


7 lipca 2015

mgr inż. Anna Gernand (W-5)
Rola preparatów dezynfekcyjnych w tworzeniu biofilmów na polimerowych powierzchniach urządzeń produkcyjnych


6 lipca 2015

mgr inż. arch. Marcin Zabłocki (W-6)
Sportowe obiekty tymczasowe dla organizacji zawodów Zimowych Igrzysk Olimpijskich


1 lipca 2015

mgr inż. Krzysztof Nasiłowski (W-1)
Modelowanie, konstrukcja i budowa prototypu egzoszkieletu palca dłoni


24 czerwca 2015

mgr inż. Paweł Morawski (W-9)
Czynniki zarządzania bezpieczeństwem pracy kierowców w przedsiębiorstwach transportowych


23 czerwca 2015

mgr inż.Justyna Skóra (W-5)
Wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego środowisk pracy


23 czerwca 2015

mgr inż. Marta Ohde (W-5)
Betalainy w fermentowanym soku z buraków ćwikłowych


17 czerwca 2015

mgr inż. Katarzyna Dybka (W-5)
Białka kolagenopodobne bakterii gramdodatnich


2 czerwca 2015

mgr Rabindra Nath Mann (W-3)
Theoretical study on aerobic degradation processes of hexachlorocyclohexane (HCH) isomers catalyzed by the haloalkane dehalogenases LinA and LinB


29 maja 2015

mgr inż. Mariusz Nawrocki (W-1)
Optymalizacja kształtu wirnika wstępnego dla jednostopniowej pompy odśrodkowej z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej


19 maja 2015

mgr inż. Iwona Majak (W-5)
Wybrane składniki mineralne w cukrzycy typu 2


19 maja 2015

mgr inż. Joanna Dzierżawska (W-3)
Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe poli(węglanu trimetylenu)


21 kwietnia 2015

mgr inż. Ewelina Sapińska (W-5)
Enzymy wspomagające proces zacierania surowców skrobiowych


15 kwietnia 2015

mgr inż. Maciej Łaski (W-2)
Metodyka AADL projektowania rozproszonych systemów czasu rzeczywistego w autonomicznej platformie mobilnej


15 kwietnia 2015

mgr inż. Andrzej Mróz (W-1)
Wpływ procesu starzenia na zachowanie dynamiczne giętkich profili hybrydowych


14 kwietnia 2015

mgr inż. Katarzyna Poczęta (W-7)
Modelowanie złożonych dynamicznych systemów wspomagania decyzyjnego z zastosowaniem map kognitywnych


14 kwietnia 2015

mgr inż. Maciej Stanisz (W-5)
Intensyfikacja wykorzystania buraków cukrowych przez zastosowanie skojarzonej produkcji cukru i bioetanolu


13 kwietnia 2015

mgr inż. Dawid Bandzierz (W-6)
Dynamika emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnosplawnej z wykorzystaniem sensorów on-line


10 kwietnia 2015

mgr Elżbieta Krajewska (W-7)
Geometryczna teoria immunizacji na rynkach niezupełnych


2 kwietnia 2015

mgr inż. Maciej Kuc (W-7)
Modelowanie zjawisk fizycznych w azotkowych laserach złączowych oraz ich matrycach


17 marca 2015

mgr Marta Słowianek (W-5)
Białka potencjalnie alergenne i wywołujące nietolerancje pokarmowe wybranych przypraw


17 marca 2015

mgr inż. Małgorzata Urbaniak (W-3)
Badania reaktywności chemicznej i działania naczyniorozszerzającego potencjalnych donorów NO będących analogami nikotynamidu


6 marca 2015

mgr inż Artur Kubiczek (W-10)
Investigation of the extraction equilibirum in the quinary system of watwr, acetone, butanol, ethanol and ionic liquid


3 marca 2015

mgr inż Małgorzata Jakubowska (W-3)
Oddziaływanie związków o potencjalnym działaniu śródbłonkowym z glikozoaminoglikanami


27 lutego 2015

mgr inż. Marta Walczyńska-Gładysz (W-1)
Badanie biomateriałów i produktów nanotechnologii z wykorzystaniem modelowego organizmu wielokomórkowego Caenorhabditis elegans


13 lutego 2015

mgr Marek Bienias (W-7)
O strukturach algebraicznych zawartych w pewnych zbiorach funkcji


28 stycznia 2015

mgr inż. arch. Tomasz Grzelakowski (W-6)
Architektura współczesnych budynków biurowych w świetle zrównoważonego rozwoju


20 stycznia 2015

mgr inż. Anna Pabiś (W-3)
Theoretical Studies of Nitrobenzene by Nitrobenzene  Dioxygenase


13 stycznia 2015

mgr inż. Edyta Kusiak (W-3)
Bezołowiowe kompozyty elastomorowe przeznaczone na osłony zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim


13 stycznia 2015

mgr inż.Ewa Pastorczak (W-3)
Development of computationalmethods for electronic of moleculed employing range-separated electron density functionals and based on the ensemble variational principle


Wykaz rozpraw bronionych w 2014 roku

9 grudnia 2014

mgr inż. Agnieszka Opasińska (W-3)
Kompozyty nanowarstw tytanianowych z udziałem związków cynku i baru - synteza i właściwości


3 grudnia 2014

mgr inż. Alicja Krzywani-Kaliszewska (W-3)
Koagenty sieciowania elastomerów nienasyconych


2 grudnia 2014

mgr inż. Szymon Szufa (W-1)
Toryfikacja i współspalanie biomasy-modelowanie procesów


2 grudnia 2014

mgr inż. Anna Marzec (W-3)
The effect of dyes, pigments and ionic liquides on the properties of elastomer composites


2 grudnia 2014

mgr inż. Anna Laskowska (W-3)
Elastomer based composites filled with layered fillers and ionic liguids


28 listopada 2014

mgr inż. Magdalena Olak-Kucharczyk (W-10)
Degradacja izomerów fenylofenolu w roztworach wodnych na drodze ozonowania i zaawansowanego utleniania


28 listopada 2014

mgr inż. Karina Michalska (W-10)
Badania procesu hydrolizy i fermentacji metanowej wysokoenergetycznych surowców roślinnych


18 listopada 2014

mgr inż Ewelina Piasecka (W-5)
Warunki osmotycznego odwadniania owoców i ich wpływ na transfer polifenoli


14 listopada 2014

mgr inż Rafał Hrynek (W-10)
Transport masy w układach biologicznych - farmakokinetyka liposomowej postaci leku


12 listopada 2014

mgr inż. Hanna Radziszewska (W-1)
Wpływ wydzieleń rdzeniowych na umocnienie stopu aluminium 2024


7 listopada 2014

mgr inż. arch. Sebastian Bielawski (W-6)
Standard budownictwa socjalnego po roku 1989 na przykładzie Łodzi


5 listopada 2014

mgr inż arch. Katarzyna Bernatek (W-6)
Poprawa jakości środowiska zbudowanego, a rola edukacji architektonicznej dzieci


6 listopada 2014

mgr inż Katarzyna Włodarczyk-Kowalska (W-1)
Badania nad impulsową metodą magnetronowego osadzania powłok niskotarciowych nc-TiC/a-C


4 listopada 2014

mgr inż Marta Pietruszka (W-5)
Jakość destylatów rolniczych z krajowych odmian żyta


29 października 2014

mgr Justyna Żywiołek (W-9)
Wpływ zarządzania procesami informacyjnymi na bezpieczeństwo zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie


28 października 2014

mgr inż Katarzyna Matusiak (W-5)
Biologiczna deodoryzacja pomiotu kurzego


24 października 2014

mgr inż. Agata Lilia Skwarczyńska (W-10)
Kompozytowe termowrażliwe zele chitozanowe do zastosowań biomedycznych


23 października 2014

mgr inż. Ewa Badowska (W-6)
Badania emisji zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska wodnego z terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi


21 października 2014

mgr inż Błażej Witkowski (W-1)
Synchronization of Coupled Spherical Pendula


21 października 2014

mgr Piotr Kołuda (W-1)
The Effect of Horizontal Oscillations of the Beam on the Collective Dynamics of n Pendula Hanging from this Beam


20 października 2014

mgr Anna Karmazyn (W-1)
Synchronization of coupled mechanical oscillators in the presence of noise and parameter mismatch


20 października 2014

mgr Wioletta Serweta (W-1)
Dynamika układu mechanicznego z jednostronnymi i dwustronnymi zderzeniami typu Hertza


13 października 2014

mgr inż. Emilia Śmiechowicz (W-4)
Antybakteryjne włókna celulozowe przeznaczone do celów medycznych - synteza nanocząstek srebra z wykorzystaniem N-tlenku N-metylomorfoliny (NMMO) jako czynnika redukującego


10 października 2014

mgr inż. Dorota Kamińska (W-2)
Rozpoznawanie emocji na podstawie mowy naturalnej


9 października 2014

mgr inż. Rafał Kotasa (W-2)
Opracowanie obiektywnej metody detekcji i analizy zaburzeń w węchowych potencjałach wywołanych


7 października 2014

mgr inż. Rafał Anyszka (W-3)
Elastomerowe kompozyty ceramizujące


7 października 2014

mgr inż. Agnieszka Pająk (W-3)
Wpływ pigmentów na stabilność termiczną i palność kompozytów i nanokompozytów elastomerowych


7 października 2014

mgr inż.Bartłomiej Guzowski (W-2)
Zintegrowane połączenia optyczne na podłożach ceramicznych


30 września 2014

mgr inż. Urszula Dziekońska (W-5)
Wykorzystanie odpadowych surowców lignocelulozowych do produkcji bioetanolu


25 września 2014

mgr inż. Justyna Mamnicka (W-3)
Synteza i badanie właściwości nowych absorberów UV przeznaczonych do wyrobów celulozowych


23 września 2014

mgr inż. Ewelina Czubacka (W-3)
Synteza i właściwości związków koordynacyjnych litowców z heksametylenotetraminą


22 września 2014

mgr inż. Piotr Duch (W-2)
Optymalizacja algorytmów numerycznych wykorzystujących równania różnicowe całkowitych i niecałkowitych rzędów


11 września 2014

mgr inż. Mariusz Stegliński (W-1)
Dobór parametrów nowoczesnej obróbki cieplno-plastycznej stopu AL-Mg-Mn-Sc-Zr


29 lipca 2014

mgr inż. Paweł Kapusta (I-24)
Algorytmy równoległego przetwarzania danych pomiarowych i obrazów w wybranych systemach tomografii przemysłowej


21 lipca 2014

mgr inż. Agnieszka Owczarek (W-2)
Weryfikacja autentyczności rejestrowanych sekwencji obrazów twarzy dla potrzeb analizy biometrycznej


18 lipca 2014

mgr Inacrist Geronimo (W-3)
Isotope Fractionation Associated with Contaminant Degradation Mechanisms 


15 lipca 2014

mgr inż. Karolina Wąsikowska (W-3)
Synteza i charakterystyka nowych polimerowych nośników katalizatorów kompleksowych


15 lipca 2014

mgr inż. Izabela Tszydel (W-3)
Thin Film Organic Field Effect Transistors with n-type channel


9 lipca 2014

mgr inż. Magdalena Pokrzywa (W-1)
Porównanie intensywności procesu chłodzenia w "gorącej" i "zimnej" komorze hartowniczej


8 lipca 2014

mgr inż. Jakub Wojciechowski (W-3)
Dyslokacje gęstości elektronowej w kryształach wybranych kwasów i estrów dietylowych kwasów aminofosfonowych


4 lipca 2014

mgr inż. Katarzyna Nawrotek (W-10)
Kinetyka uwalniania środków farmakologicznych z termowrażliwych żeli chitozanowych / Release kinetics of pharmaceutical agents from thermosensitive chitosan gels


3 lipca 2014

mgr Renata Woś (W-1)
Modyfikacja proszku węglowego wytwarzanego za pomocą metody RF PACVD


2 lipca 2014

mgr inż.Maria Rybaczewska (W-9)
The meaning of the employer image in the purchase decision process of the final buyer upon the example of the telecommunication sector


1 lipca 2014

mgr inż. Paulina Kwintal-Ogórek (W-3)
Katalizatory żelazowo-kobaltowe w syntezie Fischera-Tropscha 


27 czerwca 2014

mgr Sylwester Pawęta (W-1)
Techniczno-ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC(R)


27 czerwca 2014

mgr inż.Grzegorz Liśkiewicz (W-1)
Numerical model of the flow phenomena preceding surge in the centrifugal blower and assessment of its applicability in designing anti-surge devices


26 czerwca 2014

mgr inż. Monika Cysek (W-6)
Od miasta przemysłowego do metropolii. Strategia roywoju, ksztatowania wizerunku i rola dziedzctwa: analiza porównawcza zespołów miejskich Lille i Łodzi / De la ville industrielle a la metropole. Strategie, renouvellement de l`image et valorisation du patrimoine: le cas de Lille et de Łódź


24 czerwca 2014

mgr inż. Joanna Szala-Bilnik (W-3)
Badania komputerowe procesów lokalizacji i transportu wolnych rodników w wodzie pod- i nadkrytycznej


24 czerwca 2014

mgr inż. Paulina Pawłowska (W-5)
Niskoalkoholowe napoje z owsa o walorach prozdrowotnych


13 czerwca 2014

mgr inż.Marta Pawlak (W-10)
Kinetyka biosyntezy lowastatyny i (+) geodyny przez Aspergillus terreus  z wykorzystaniem glicerolu i laktozy jako źródeł węgla w hodowlach okresowych i półciągłych


9 czerwca 2014

mgr inż. Beata Surma (W-4)
Modyfikacja właściwości włóknin pneumotermicznych wzmocnionych nanorurkami węglowymi


9 czerwca 2014

mgr inż. Krzysztof Guzek (W-7)
Metoda strumieniowego mapowania fotonowego


21 maja 2014

mgr Małgorzata Pleskot (W-9)
Uwarunkowania wdrażania koncepcji kompleksowego utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych


15 maja 2014

mgr Anna Dąbrowska-Wosiak  (W-1)
Analiza naprężeń i odkształceń w implantach oczodołowych


9 maja 2014

mgr inż. Rafał Nowak (W-2)
Analiza wrażliwości asynchronicznych napędów trakcyjnych sterowanych wektorowo na zmiany parametrów


28 kwietnia 2014

mgr inż. Artur Gmerek (W-2)
Optymalizacja konstrukcji i sterowanie robota do rehabilitacji kończyny górnej wykorzystującego biologiczne sprzężenie zwrotnej


15 kwietnia 2014

mgr inż. Iwona Kowalska Kubsik (W-6)
Zastosowanie nielokalnego modelu konstytutywnego w analizie przepływu materiału sypkiego i ruchu osuwiska


3 kwietnia 2014

mgr inż. Katarzyna Gnidzińska (W-2)
Thermal AC Modelling and Simulation of Microelectronic Structures


10 kwietnia 2014

mgr inż.Krzysztof Kantyka (W-1)
Optymalizacja sprawności i nadwyżki antykawikacyjnej stopnia wlotowego odśrodkowej pompy wielostopniowej z wykorzystaniem numeryczno-eksperymentalnej analizy przepływów trójwymiarowych


28 marca 2014

mgr inż. Dariusz Rzeszotarski (W-2)
Trójwymiarowa analiza i korekcja obrazów termowizyjnych za pomocą stereoskopowego układu kamer


27 marca 2014

mgr inż. Adam Skurski (W-2)
Dwumodalne obrazowanie lewej komory serca i naczyń wieńcowych z wykorzystaniem tomografii komputerowej oraz spoczynkowej echokardiografii przezklatkowej 


21 marca 2014

mgr inż. Marcin Rybak (W-2)
Mikrokrzemowy czujnik do pomiaru drgań mechanicznych


18 marca 2014

mgr inż. Elżbieta Górecka (W-5)
Mikroenkapsułowane preparaty bakterii mlekowych i bakeriofagów specyficznych w stosunku do Salmonella enterica


11 marca 2014

mgr inż. Wioletta Grys (W-3)
Metody chromatograficzne w badaniach wybranych metabolitów w moczu w aspekcie klinicznym i środowiskowym


11 marca 2014

mgr inż. Lidia Osiewała-Just (W-3)
Fotoelektrochemiczne unieszkodliwianie związków hydrotropowych


4 marca 2014 

mgr inż. Małgorzata Majewska (W-5)
Modyfikacja surowca roślinnego przed wyodrębnieniem olejku eterycznego


18 lutego 2014 

mgr inż. Bogusław Terlecki (W-2)
Analiza możliwości regulacyjnych parku elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym


13 lutego 2014

mgr inż. Marcin Makówka (W-1)
Wpływ atmosfery roboczej i/lub wspomagania wyładowaniem wysokiej częstotliwości na właściwości niskotarciowych powłok nc-WC/a-C wytwarzanych metodą magnetronową


11 lutego 2014

mgr inż. Agnieszka Orzeł (W-3)
Barwniki pochodne naftochinonu i chinolinodionu oraz ich analogi fenazynowe jako fotoinicjatory polimeryzacji inicjowanej światłem widzialnym


5 lutego 2014

mgr inż. Dorota Wolak (W-9)
Metody oceny konsolidacji przemysłu odzieżowego w Polsce


4 lutego 2014

mgr inż. Michał Głogowski (W-1)
Prototyp pneumatycznego akumulatora energii (PAE) w silniku spalinowym


4 lutego 2014

mgr inż. Karolina Podemska (W-3)
Barwniki pochodne diazobenzo[a]fluorenu oraz benzo[a]fenazyny jako nowe fotoinicjatory polimeryzacji inicjowanej światłem widzialnym


31 stycznia 2014 

mgr inż. Marta Gmurek (W-10)
Sensybilizowane fotoutlenianie wybranych ksenoestrogenów w roztworach wodnych w układzie homo- i heterogenicznym


29 stycznia 2014

mgr inż. Rafał Biernacki (W-6)
Porównanie zdolności predykcyjnych modeli biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego


22 stycznia 2014

mgr inż. Adam Rubnikowicz (W-6)
Wytrzymałość zmęczeniowa kompensatorów kształtowych w instalacjach wykonanych z chlorowanego polichlorku winylu PVC-C


9 stycznia  2014

mgr Magdalena Walkowiak-Przybyło (W-1)
Biologiczna ocena stopów tytanu Ti6Al4V i Ti6Al7Nb pod kątem ich zastosowań medycznych


 

Rozprawy doktorskie z uczelni polskich

Informacje o rozprawach doktorskich powstałych w Polsce można znaleźć w serwisie Nauka Polska.

Rozprawy doktorskie z innych uczelni mogą być sprowadzane do Biblioteki PŁ w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych - udostępniane są wtedy na miejscu, w czytelni na 3. piętrze Biblioteki Głównej. W celu sprowadzenia wybranych prac prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną.

 

 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej