Seminarium PolBiT 2015

Seminarium PolBiT 2015

Ochrona własności intelektualnej – informacja patentowa. Usługi oferowane przez centra PATLIB

24-25 marca 2015 r. Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

 

Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Ośrodek Informacji Patentowej Biblioteki PŁ, Urząd Patentowy RP, Europejski Urząd Patentowy.

Uczestnicy: bibliotekarze, specjaliści informacji z ośrodków informacji patentowej i oddziałów informacji naukowej działających w uczelniach technicznych, inne osoby zainteresowane informacją patentową.

Tematyka: organizacja ośrodków informacji patentowej w uczelniach technicznych; współpraca z Urzędem Patentowym RP i EPO; odbiorcy informacji patentowej – środowisko uczelni i spoza uczelni, elektroniczne ogólnodostępne i komercyjne źródła informacji o patentach, wyszukiwanie informacji, promocja informacji patentowej.

 

Program 
24 marca 2015 r.

Czy i jak chronić wynalazek za granicą? Patent europejski
Anna Rutkowska, Justyna Sendecka; Politechnika Łódzka 

Ośrodki Informacji Patentowej w Polsce – przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO 
Iwona Sójkowska; Politechnika Łódzka 

Zrealizowane projekty, plany na przyszłość Gdańskiego Centrum PATLIB
Justyna Pawłowska, Karolina Szambelan; Gdańskie Centrum PATLIB 

Współpraca komercyjna, transfer technologii między nauką a gospodarką
Piotr Otręba; Politechnika Wrocławska 

Informacja naukowa i patentowa w programie studiów I, II i III stopnia Politechniki Warszawskiej. Z doświadczeń BG PW
Anna Tonakiewicz-Kołosowska; Politechnika Warszawska 

Działalność w zakresie informacji patentowej w OIPIN Szczecin
Małgorzata Kępka; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Źródła i narzędzia informacyjne w Regionalnym Ośrodku Informacji Patentowej AGH
Agnieszka Podrazik; Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 

 

25 marca 2015 r. 

Ważne informacje nt. prawa własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe). Warsztaty praktycznego wyszukiwania w bazach patentowych – darmowe narzędzia informacyjne
Maciej Klebba ekspert z Urzędu Patentowego RP

 

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS