Korzystanie z katalogu

Katalog zbiorów drukowanych dostępnych w Bibliotece Głównej i 3. bibliotekach filialnych opiera się na systemie bibliotecznym Symphony. Informację o zbiorach drukowanych oraz lokalizacji i statusie poszczególnych jednostek można uzyskać poprzez katalog komputerowy:

katalog zbiorów Biblioteki Politechniki Łodzkiej

 

Katalog dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. Jego przeglądanie nie wymaga logowania, jednak dopiero po zalogowaniu użytkownicy Biblioteki Politechniki Łódzkiej mogą w pełni wykorzystać możliwości systemu, m.in. podgląd wypożyczonych książek i daty zwrotów, przedłużanie terminu zwrotu książek, zamówienia książek (realizowane po godzinach zamknięcia Biblioteki) oraz rezerwacje książek, które są w danym momencie wypożyczone przez innego czytelnika.

 


 

Wyszukiwanie książek w katalogu

 

Katalog umożliwia przeszukiwane zbiorów Biblioteki Politechniki Łódzkiej na dwa sposoby. Pierwszym, najprostszym, jest "Szybkie wyszukiwanie", w którym wystarczy wpisać słowo kluczowe, autora lub tytuł książki.

 

Drugi sposób to skorzystanie z bardziej szczegółowych opcji w wyszukiwaniu zaawansowanym. Można tu wykorzystać bardzo specyficzne kryteria dotyczące poszukiwanego dokumentu, a także stosować operatory logiczne.

 

Wpisanie tytułu, nazwiska lub hasła powinno wywołać listę z wyszukanymi pozycjami.  

 

 

Wybór konkretnej pozycji z listy poskutkuje wyświetleniem szczegółowego opisu danej pozycji, czy to książki, czy czasopisma, a opis ten dostarczy też szczegółowe dane dotyczące lokalizacji książki w obrębie biblioteki oraz jej statusu - czy będzie możliwe jej wypożyczenie czy też jest to egzemplarz dostępny tylko na miejscu.

Oto przykładowy opis czasopisma:

Z opisu dowiadujemy się, ile roczników jest obecnie dostępnych w Bibliotece i gdzie ten zasób się znajduje. W powyższym przykładzie czasopismo można znaleźć w zasobach Biblioteki Głównej, aktualny rocznik dostępny będzie w czytelni czasopism na parterze, starsze z kolei na parterze, ustawione na regałach w układzie alfabetycznym. Czasopisma nie są wypożyczane na zewnątrz, można z nich korzystać wyłącznie na miejscu.

Tak z kolei wygląda przykładowy opis książki:

Z opisu wynika, że to konkretne wydanie książki dostępne jest w Bibliotece Głównej (oznaczonej jako PŁ BIBLIOTEKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, pomarańczowe pole) oraz w Bibliotece Chemicznej (oznaczonej jako PŁ BIBLIOTEKA CHEMICZNA im. O. Achmatowicza, żółte pole). W trzech kolumnach zakładki Zasób otrzymujemy wszelkie informacje o statusie książki, jej dostępności i lokalizacji. W przypadku materiałów w Bibliotece Chemicznej użytkownik będzie musiał udać się do tejże jednostki by wypożyczyć książkę lub skorzystać z niej na miejscu.

W Bibliotece Głównej spośród trzech egzemplarzy dostępne są dwa (trzeci został wypożyczony, podana jest data zwrotu) i w jednym przypadku książka może zostać wypożyczona, a w drugim udostępniona jest tylko na miejscu. Skoro wiadomo już gdzie jest książka i że są dostępne egzemplarze, należy odnaleźć jej miejsce w obrębie zbiorów. W tym celu należy zapamiętać lub zapisać informacje z pierwszej kolumny - w tym przypadku to ciąg znaków 57/59 BIOCHE. Liczby dotyczą klasyfikacji UKD, litery odnoszą się z kolei do tytułu książki lub nazwiska autorów.

W Bibliotece Głównej na pierwszym piętrze znajdują się książki z działów od 001 do 621.9, z kolei na drugim od 622/623 do 93/94. Dlatego w przypadku opisywanej pozycji użytkownik musi udać się na 1. piętro, odszukać regał oznaczony działem 57/59 i w jego obrębie odszukać książki rozpoczynające się od BIOCHE. Jak łatwo zauważyć, bez uprzedniego sprawdzenia i spisania informacji o konkretnej pozycji z katalogu znalezienie jej na półce w Bibliotece będzie mocno utrudnione. Przypomnijmy, że zawsze na każdym piętrze jest dyżurujący bibliotekarz, który pomoże w wyszukiwaniu książek i wskaże, na którym są piętrze i na którym regale.

 


 

Propozycja zakupu książki

 

Może się zdarzyć, że w zbiorach Biblioteki użytkownicy nie znajdą poszukiwanej książki. Wtedy możliwe jest złożenie propozycji zakupu książki, którą Biblioteka PŁ powinna posiadać w swoich zbiorach. Dotyczy to nie tylko książek drukowanych, ale także zakupów książek i audiobooków w serwisach internetowych NASBI oraz ibuk.pl. 


 

Stan konta i przedłużanie terminu zwrotu książek

 

Po zalogowaniu użytkownik ma wgląd w stan swojego konta, może w prosty sposób sprawdzić, ile ma wypożyczonych pozycji (pole "Konto czytelnika"), jakie są ich daty zwrotu oraz czy może jeszcze przedłuży termin zwrotu książki (pole "Przedłuż").

 

Informacje dostępne z poziomu zakładki "Konto czytelnika":

 

Z kolei z poziomu zakładki "Przedłuż" możemy wybrać te pozycje, których termin chcemy przedłużyć.

 

 


 

Zamówienia i rezerwacje

 

Poza godzinami otwarcia Biblioteki możliwe jest zamawianie książek przez katalog biblioteczny. Zamawianie dotyczy książek, które fizycznie znajdują się w Bibliotece Głównej i działa w godzinach, w których biblioteka jest zamknięta (tj. w dni powszednie w godz. 20.00-7.00 oraz od godz. 16.00 w sobotę do godz. 7.00 w poniedziałek). Aby skorzystać z usługi, wymagane jest uprzednie zalogowanie się do katalogu. Na koncie czytelnika wyświetli się informacja z datą, kiedy zamówienie wygasa. Książki należy odebrać w Wypożyczalni Biblioetki Głównej (1. pietro) w ciągu 3 dni.

 

 

Nieco inną usługą jest rezerwacja, która dotyczy książek, które są aktualnie wypożyczone przez innego użytkownika. W przypadku takich pozycji zalogowany do katalogu bibliotecznego użytkownik może zarezerwować wypożyczoną książkę, a na jego koncie wyświetli się informacja o miejscu w kolejce do wypożyczenia zarezerwowanej pozycji. Gdy tylko zarezerwowana książka zostanie oddana do Biblioteki Głównej, użytkownik otrzyma e-mail z informacją, że książka jest gotowa do odbioru (przez określony czas). Książki można rezerwować przez internet w dowolnym czasie.

 

 

Warto dodać, że katalog biblioteczny obejmuje także zbiory bibliotek filialnych, jednak nie działają wobec nich takie usługi jak zamówienia lub rezerwacje. W celu wypożyczenia wyszukanych pozycji należy zgłosić się osobiście do określonej biblioteki filialnej.