Zdalny dostęp do źródeł

Z zasobów internetowych serwisów i baz danych, do których Biblioteka oferuje bezpłatny dostęp w ramach subskrypcji lub licencji, można korzystać z komputerów podłączonych do uczelnianej sieci (urządzenia w Bibliotece Głównej i bibliotekach filialnych, na wydziałach PŁ, w akademikach itp.) oraz pracujących w sieci bezprzewodowej eduroam. W tym przypadku logowanie nie jest potrzebne. 


Serwer HAN

Możliwy jest także dostęp zdalny, poprzez serwer proxy HAN (Hidden Automatic Navigator). To narzędzie pozwalające zdalnie łączyć się z licencjonowanymi sieciowymi źródłami informacji, które daje możliwość korzystania z baz danych i czasopism elektronicznych z komputerów spoza sieci Uczelni. Pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Łódzkiej będą rozpoznawani przez serwer jako osoby uprawnione do zdalnego łączenia się z zasobami elektronicznymi - warunkiem koniecznym jest posiadanie ważnego konta czytelnika.

W tym przypadku, po wybraniu określonej bazy lub serwisu, wystarczy kliknąć w link przekierowujący do dostępu spoza PŁ i wpisać login oraz PIN w oknie logowania.

Login to numer indeksu poprzedzony wielkimi literami PL lub numer dowodu osobistego (wielkość liter ma znaczenie).

PIN taki sam jak przy logowaniu do katalogu.

Jeśli wpisane dane są odpowiednie, otworzy się wybrany serwis.

 

zrzut ekranu do logowania na serwerze HAN


Alternatywne źródła dostępu do wybranych serwisów i baz

Dostęp do wybranych baz i serwisów jest możliwy spoza sieci Politechniki Łódzkiej niezależnie od serwisu HAN, poprzez konta indywidualne.

Alternatywny dostęp możliwy jest m.in. do następujących źródeł: AccessEngineering, EBSCO, ProQuest.

Informacja o dostępie do Elsevier (ScienceDirect), Knovel, Reaxys, Scopus, SciFinder, Springer, Web of Science, Wiley, jest dostępna na stonie Wirtualnej Biblioteki Nauki https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/

Aktualizacja: 24.04.2020

 


VPN

"VPN (Virtual Private Network) jest rodzajem bezpiecznego tunelu w Internecie. Celem tego rodzaju połączeń jest zapewnienie użytkownikom danej sieci korporacyjnej bezpiecznego (szyfrowanego) dostępu do zasobów sieci korporacyjnej z dowolnych lokalizacji geograficznych znajdujących się poza terenem korporacji i zmuszonych do przesyłania danych poprzez niezaufane sieci obcych operatorów. Szyfrowany tunel jest zestawiany od stacji roboczej użytkownika do koncentratora VPN, który znajduje się wewnątrz sieci korporacyjnej. W naszym przypadku korporacją jest uczelnia.

Po zestawieniu tunelu użytkownik otrzymuje uczelnianą adresację IP i dalej ma wrażenie jakby znajdował się wewnątrz sieci uczelnianej. W ten sposób będąc poza uczelnią uzyskuje dostęp do wszystkich zasobów wewnętrznych, które w normalnym trybie nie są widoczne z zewnątrz sieci uczelnianej.

Centrum Komputerowe udostępnia 2 rodzaje oprogramowania do bezpiecznego dostępu do wewnętrznych zasobów Uczelni: Pulse Secure i OpenVPN."


Źródło: https://uci.p.lodz.pl/openvpn [dostęp 3.04.2020]

 


Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.

Użytkownicy mogą:

  • przeszukiwać i przeglądać bazy i serwisy,
  • drukować i kopiować wyszukane rekordy, artykuły lub fragmenty tekstów, wyłącznie do celów osobistych, naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Zabrania się natomiast:

  • automatycznego pobierania tekstów a także pobierania niewytłumaczalnie dużej liczby abstraktów lub artykułów oraz kompletnych zeszytów danego tytułu czasopisma,
  • wykorzystywania skopiowanych danych do jakiejkolwiek wtórnej dystrybucji.

Bazy danych, czasopisma oraz książki elektroniczne - ich zawartość, łącznie z abstraktami chronione są prawem autorskim. Łamanie powyższych ustaleń licencyjnych może zakończyć się zablokowaniem dostępu zarówno dla użytkowników łamiących te ustalenia jak i dla całej Uczelni.