Dostępy testowe

Przejdź do bazy

Kolekcja ponad 1 500 książek elektronicznych oraz 47 recenzowanych czasopism z inżynierii lądowej, budownictwa wodno-lądowego i materiałoznawstwa.

Wydawca: Institution of Civil Engineers z Londynu.

Tematyka:

 • Budynki i konstrukcje - inżynieria lądowa
 • Inżynieria przybrzeżna, morska i podmorska
 • Iżynieria wodna i zarządzanie ściekami
 • Rozwój, planowanie - inżynieria miejska
 • Materiałoznawstwo
 • Energia
 • Geologia, geotechnika
 • NEC
 • Praktyka zawodowa: zdrowie i bezpieczeństwo
 • Praktyka zawodowa: prawo i umowy
 • Praktyka zawodowa: przywództwo i zarządzanie
 • Praktyka zawodowa: rozwój zawodowy
 • Transport

Szczegóły w prezentacji pdf - link

Dostęp testowy: 1 kwietnia do 15 maja 2019 r

Przejdź do bazy

OnArchitecture to audiowizualna baza danych dla  architektów, naukowców, badaczy i studentów. Zawartość bazy obejmuje wideo-wywiady z wybitnymi architektami z całego świata, audiowizualne zapisy budynków i instalacji architektonicznych. 

Zespół ekspertów jest prowadzony przez dwóch chilijskich architektów i naukowców, Felipe de Ferrari i Diego Grassa. Baza obejmuje 400 pozycji (i jej zawartość stale rośnie). Baza wykorzystywana jest m.in. wz MIT, Yale, Columbia, Princeton, Cornell, PUC Architecture School w Chile, University of Toronto, Tokyo University of Science.

Film o bazie

Dostęp testowy: od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r.

Przejdź do bazy

Baza udostępniająca recenzowane czasopisma wydawane przez Trans Tech Publications Inc. z zakresu materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej. 

Tematyka:

 • kompozyty
 • nanotechnologia
 • defekty i dyfuzja
 • grafen
 • materiały ceramiczne

Tytuły dostępnych czasopism:

 • Advanced Engineering ForumAdvanced Engineering Forum
 • Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering
 • Advances in Science and Technology
 • Applied Mechanics and Materials
 • International Journal of Engineering Research in Africa
 • Foundations of Materials Science and Engineering
 • Journal of Metastable and Nanocrystalline Material
 • Journal of Nano Research
 • Defect and Diffusion Forum
 • Solid State Phenomena
 • Diffusion Foundations
 • Materials Science Forum
 • Key Engineering Materials
 • Nano Hybrids and Composites
 • Advanced Materials Research

Dostep testowy: 1-30 kwietnia 2019 r.

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Po wejściu na EBSCOhost Web nalezy wybrać określoną bazę.

Baza obejmuje naukowe i technologiczne aspekty produkcji i przetwarzania tekstyliów oraz śledzi wiedzę z dziedziny tekstyliów i technologii tekstylnej od początku XX wieku.

Baza indeksuje ponad:

 • 470 tytułów czasopism do poziomu streszczeń
 • 70 pełnotekstowych czasopism
 • 50 pełnotekstowych książek i monografii.

Tematyka: 

 • biologia
 • chemikalia i barwniki
 • chemia
 • kwestie ochrony środowiska
 • techniki wytwarzania
 • fizyka tekstyliów
 • własności włókien naturalnych i syntetycznych oraz przędz

Dostęp testowy: od 1 marca do 31 maja 2019 r.

Przejdź do bazy

Największy międzynarodowy wydawca książek i czasopism naukowych w regionie Azji i Pacyfiku z siedzibą w Singapurze. Współpracuje z prestiżowymi organizacjami jak Nobel Foundation i US National Academies Press.


Tematyka:

 • matematyka 
 • fizyka/nielinearne nauki
 • chemia/nanotechnologia 
 • informatyka 
 • inżynieria/inżynieria materiałowa 
 • nauki o środowisku/nauki przyrodnicze
 • medycyna i opieka zdrowotna 
 • nauki ścisłe biznes, ekonomia, zarządzanie
 • nauki popularne i ogólne 
 • nauki społeczne/studia azjatyckie

Dostep testowy: 1-30 kwietnia 2019 r.