Dostępy testowe

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Biblioteka metod badawczych obejmuje: ponad 1000 książek, materiałów referencyjnych, artykułów z czasopism naukowych, 1100 studiów przypadków z rzeczywistych projektów badawczych, 120 zestawów materiałów dydaktycznych pomagających studentom opanować problemy analizy danych poprzez praktykę i wiele innych materiałów. 
Więcej informacji w jęz. angielskim - link

 

Dostęp do dnia 11 stycznia 2019 r