Biblioteki filialne

System biblioteczno-informacyjny Politechniki Łódzkiej kształtował się przez lata. Trzon od początku stanowi Biblioteka Główna, która przez kolejne lata istnienia jednostki powiększyła się o biblioteki filialne (przy wydziałach oraz Bibliotekę Beletrystyczną przeznaczoną wyłącznie dla obecnych i emerytowanych pracowników PŁ).
Sieć biblioteczna Politechniki Łódzkiej obejmuje też osiem bibliotek zakładowych i instytutowych. Biblioteki te nie podlegają Bibliotece PŁ, są zarządzane i finansowane przez jednostki, przy których funkcjonują. Pełnią funkcję pomocniczą i obsługują niemal wyłącznie pracowników i studentów starszych lat studiów danej jednostki. Biblioteka sprawuje nad bibliotekami zakładowymi jedynie opiekę merytoryczną.
 
Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Łódzkiej.
Semestr letni:
7-8.03.2020 | 14-15.03.2020 | 28-29.03.2020 | 4-5.04.2020  | 18-19.04.2020 | 25-26.04.2020 | 9-10.05.2020 |  23-24.05.2020 | 6-7.06.2020 | 20-21.06.2020