Biblioteki filialne

System biblioteczno-informacyjny Politechniki Łódzkiej kształtował się przez lata. Trzon od początku stanowi Biblioteka Główna, która przez kolejne lata istnienia jednostki powiększyła się o biblioteki filialne (przy wydziałach).
 
Sieć biblioteczna Politechniki Łódzkiej obejmuje też biblioteki zakładowe i instytutowe.

Aktualizacja: 21.08.2023