Zasady udostępniania

 Wypożyczanie książek 

W Bibliotece Głównej książki wyszukuje się samodzielnie na półkach w obszarach wolnego dostępu na parterze oraz na 1. i 2. piętrze. Następnie z książkami należy udać się do samoobsługowego urządzenia umożliwiającego samodzielne wypożyczanie książek (tzw. self-check)  lub do dyżurującego bibliotekarza. Książki z powodzeniem zostaną wypożyczone osobie z ważnym kontem użytkownika i bez zaległości (wypożyczenie uniemożliwia np. obecność książki na koncie, która nie została oddana w terminie). 


 

Projekt PLUM czyli wzajemne wypożyczenia z Uniwersytetem Medycznym

Sprawdź zasady wzajemnych wypożyczeń

 


  

Przedłużanie terminu zwrotu książek

Prolongata (przedłużenie) terminu zwrotu książki może być dokonana osobiście w Bibliotece lub przez internet, po zalogowaniu się do katalogu bibliotecznego na własne konto.

 

 Maksymalna liczba książek wypożyczonych ze wszystkich księgozbiorów (naukowego, dydaktycznego oraz beletrystyki) wynosi

  • 31 woluminów dla pracowników, doktorantów PŁ, pracowników PLO PŁ, profesorów seniorów PŁ,
  • 22 woluminy dla studentow PŁ,
  • 11 woluminów dla emerytowanych pracowników PŁ.

W bibliotekach filialnych są inne zasady i limity wypożyczeń. Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie biblioteki filialne prowadzą długoterminowe wypożyczenia. Ich zasady wypożyczeń różnią się od zasad ustalonych w Bibliotece Głównej zarówno pod względem liczby wypożyczonych książek oraz czasu wypożyczenia i liczby przedłużeń terminu ich zwrotu do określonej biblioteki filialnej. 

Zwroty książek  

Zwroty wypożyczonych książek odbywają się bezpośrednio w Wypożyczalni, poprzez przekazanie książek bibliotekarzowi, który zwraca je z konta użytkownika oraz w książkomatach (dotyczy tyko książek wypożyczonych z Biblioteki Głównej.  

Biblioteka Główna nie przyjmuje zwrotów książek z bibliotek filialnych - książki należy oddawać w tej bibliotece, z której zostały wypożyczone.


 

Opłaty za przetrzymanie książki

W przypadku przetrzymania książek poza wyznaczony przez system termin zwrotu na koncie użytkownika zacznie naliczać się opłata. Oto wymienione w Regulaminie Biblioteki stawki:

Opłata za pierwszy dzień przetrzymania jednej książki 
         1 zł
Opłata za każdy rozpoczęty kolejny dzień przetrzymania jednej książki
         0,10 zł
Maksymalna opłata za przetrzymanie jednej książki
         50 zł

Opłaty związane z realizowaniem zamówień w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na materiały sprowadzane z zagranicy są uzależnione od rodzaju sprowadzanych materiałów i cennika instytucji wypożyczającej oraz bieżących kosztów pocztowych. 

 


 

Zgubienie książek

Biblioteka Politechniki Łódzkiej ustaliła następujące odpłatności za książki ze zbiorów Biblioteki PŁ, zagubione przez czytelników.

  • I tak za książkę zakupioną do 1994 r. minimalna należność to 50 złotych.
  • Za książkę zakupioną po 1994 roku, ale dawniej niż trzy lata temu, ustalono należność dwukrotnie wyższą od wartości inwentarzowej (minimalnie 50 złotych).
  • Za książkę zakupioną w ciągu ostatnich 3 lat jest to trzykrotna wartość inwentarzowa książki (minimum 50 złotych). 

Bibliotekarz może, zamiast zapłaty za książkę zagubioną, wskazać do odkupienia inną książkę (w cenie równej wyliczonej należności za książkę zagubioną, ale nie mniejszą niż 50 zł). Możliwy jest także zwrot książki identycznej jak zagubiona lub jej nowszego wydania. 

Jeśli należność za zagubioną książkę przekracza kwotę 150 złotych, pracownik lub student PŁ, może zwrócić się do Dyrektora Biblioteki z pisemną prośbą o rozłożenie płatności na raty. W przypadku uzyskania zgody, użytkownik składa pisemne zobowiązanie do wpłacania należnych kwot w określonych terminach. Pierwsza rata wynosi minimum 50% należności. 


 

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Część zbiorów nie może być wynoszona poza obręb Biblioteki. Bez przeszkód można z nich korzystać na miejscu, w bibliotecznych czytelniach i w wolnym dostępnie. Dotyczy to czasopism, norm i księgozbioru podręcznego (np. w Bibliotece Głównej to książki z czerwonym paskiem przy naklejce, na 1. i 2. piętrze).