Biblioteki zakładowe i instytutowe

Wykaz bibliotek zakładowych i instytutowych

Sieć biblioteczna Politechniki Łódzkiej obejmuje także biblioteki zakładowe i instytutowe. Biblioteki te nie podlegają Bibliotece Politechniki Łódzkiej, są zarządzane i finansowane przez jednostki, przy których funkcjonują. Pełnią funkcję pomocniczą i obsługują niemal wyłącznie pracowników i studentów starszych lat studiów danej jednostki. Biblioteka sprawuje nad bibliotekami zakładowymi jedynie opiekę merytoryczną.


Biblioteka w Instytucie Fizyki - link

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS