I Konferencja Biblioteki PŁ

plakat konferencji biblioteki z 2004 roku

I Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej
pod tytułem "Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej" 
Łódź, 23-25 czerwca 2004 r.


Patronat: Minister ds. europejskich prof. dr hab. Danuta Hübner, Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Jan Krysiński, Instytut Europejski w Łodzi
Patronat medialny: Internetowy serwis informacyjny Elektroniczna Biblioteka (EBIB)


Tematyka konferencji: konferencja była poświęcona problemom związanym z funkcjonowaniem polskich bibliotek uczelnianych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tematyka obejmowała m.in.:

 • Prawo Unii Europejskiej w odniesieniu do bibliotek i jego konsekwencje dla polskich bibliotek akademickich
 • Finansowanie bibliotek
 • Ochronę praw autorskich w Unii Europejskiej
 • Standardy funkcjonowania bibliotek
 • Obsługę użytkownika w Unii Europejskiej i Polsce (poziom, ocena)
 • Inne aspekty funkcjonowania bibliotek w Unii Europejskiej


Komitet organizacyjny:

 • Czesława Garnysz (Przewodniczący Honorowy)
 • Błażej Feret (Przewodniczący)
 • Elżbieta Rożniakowska (Sekretarz)
 • Anna Kazan
 • Krystyna Masikowska
 • Małgorzata Rożniakowska

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

Wnioski z konferencji "Polskie Biblioteki Akademickie w Unii Europejskiej", zebrane i opracowane przez Komisję Wnioskową w składzie: Mirosław Górny (Przewodniczący, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych/ Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Lidia Derfert-Wolf (Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy), Marek Górski (Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej), Elżbieta Rożniakowska (Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej).

W referatach oraz wypowiedziach uczestników konferencji wyrażano opinię, że polskie biblioteki akademickie nie różnią się od europejskich w zakresie świadczonych usług (rodzaju udostępnianych materiałów, sposobu realizacji zamówień, dostępu do elektronicznych źródeł informacji, baz danych i e-czasopism), struktury budżetów oraz dążenia do modelu hybrydowego. Pozostają jednak aspekty działalności różniące się nadal od najlepszych wzorców europejskich. Wynika to nie tylko z przyczyn zależnych od bibliotek. Dystans dzielący nas od książnic zachodnich jest wynikiem m.in. sytuacji na rynku wydawnictw, kondycji finansowej kraju i uczelni, braku krajowej polityki informacyjnej oraz tempa implementowania dyrektyw europejskich w prawie polskim.