Źródła ogólnodostępne

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza z zakresu nauk ekonomicznych, biznesu, marketingu, zarządzania, księgowości i finansów. Udostępnia czasopisma, cytowania, raporty, streszczenia książek i profile przedsiębiorstw. Po przejściu do serwisu EBSCO należy wybrać opcję EBSCOhost Web i wyszukać określoną bazę.