Źródła ogólnodostępne

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca tematykę włókiennictwa. Dostarcza informacji na temat przemysłu włókienniczego, technologii włókienniczych oraz zastosowań materiałów włókienniczych z ok. 340 czasopism międzynarodowych, książek i raportów. Jej zakres czasowy obejmuje lata od 1970 do roku bieżącego, baza aktualizowana jest kwartalnie. Po przejściu do serwisu EBSCO należy wybrać opcję EBSCOhost Web i wyszukać określoną bazę.