Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

SciVal

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ) - wymagana indywidualna rejestracja

SciVal opiera się na bazie Scopus firmy Elsevier (dane od 1996 roku) i zapewnia dostęp do wyników badań z 4600 instytucji badawczych z 220 krajów całego świata. Oferuje nie tylko zaawansowane narzędzia do analizowania danych dotyczących Politechniki Łódzkiej oraz innych podmiotów nauki z całego świata, z uwzględnieniem:

  • liczby publikacji,
  • cytowań,
  • poszczególnych badaczy,
  • współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz
  • kompetencji (analiza mocnych stron instytucji pod względem badań naukowych).

Na dodatek do wszystkich wyciąganych danych można zastosować liczne filtry, np. według dziedziny badawczej. 

Narzędzie to umożliwia:

  • wizualizację wyników badań – daje dostęp do kompleksowego podsumowania skuteczności badań z dowolnych jednostek badawczych, pozwala określić swoje atuty badawcze oraz interdyscyplinarność obszarów badawczych
  • analizę porównawczą swoich postępów – możliwość porównania wydajności jakichkolwiek instytucji, państw i predefiniowanych grup lub stworzenie swoich własnych obszarów badań i monitorowania postępów w czasie
  • rozwijanie współpracy partnerskiej – identyfikacja i analiza istniejących i potencjalnych możliwości współpracy opartych na dorobku wydawniczym i cytowaniach. 


Narzędzie podzielone jest na wygodne moduły. Overview dostarcza kompleksowej informacji o działalności naukowej poszczególnych badaczy, instytucji oraz krajów, Benchmarking pozwala przeprowadzić różnorodne analizy porównawcze instytucji i naukowców, z kolei Collaboration to część, która dostarcza szczegółowych informacji o sieci współpracy naukowej instytucji. Dane zwizualizowane są w przejrzysty sposób w zakładkach, możne je wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego do pliku CSV, do pliku PDF lub wydrukować. Serwis SciVal wymaga indywidualnej rejestracji.