Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

SciVal

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ) - wymagana indywidualna rejestracja

SciVal  opiera się na bazie Scopus firmy Elsevier (dane od  1996 roku) i zapewnia dostęp do wyników badań z 4600 instytucji badawczych z 220 krajów całego świata. Oferuje nie tylko zaawansowane narzędzia do analizowania danych dotyczących Politechniki Łódzkiej oraz innych podmiotów nauki z całego świata, z uwzględnieniem liczby publikacji, cytowań, poszczególnych badaczy, współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz kompetencji (analiza mocnych stron instytucji pod względem badań naukowych). Na dodatek do wszystkich wyciąganych danych można zastosować liczne filtry, np. według dziedziny badawczej.

Narzędzie to umożliwia:

  • wizualizację wyników badań. Daje dostęp do kompleksowego podsumowania skuteczności badań z dowolnych jednostek badawczych, pozwala określić swoje atuty badawcze oraz interdyscyplinarność  obszarów badawczych.
  • analizę porównawczą  swoich postępów. Możliwość porównania wydajności jakichkolwiek instytucji, państw i predefiniowanych grup lub stworzenie swoich własnych obszarów badań i monitorowania postępów w czasie.
  • rozwijanie  współpracy partnerskiej. Identyfikacja i analiza istniejących i potencjalnych możliwości współpracy opartych na dorobku wydawniczym i cytowaniach. 

Narzędzie podzielone jest na wygodne moduły. Overview dostarcza kompleksowej informacji o działalności naukowej poszczególnych badaczy, instytucji oraz krajów, Benchmarking pozwala przeprowadzić różnorodne analizy porównawcze instytucji i naukowców, z kolei Collaboration to część, która dostarcza szczegółowych informacji o sieci współpracy naukowej instytucji. Dane zwizualizowane są w przejrzysty sposób w zakładkach, możne je wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego do pliku CSV, do pliku PDF lub wydrukować.