Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

MathSciNet (Mathematical Reviews on the Web)

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Specjalistyczna abstraktowa baza danych tworzona przez The American Mathematical Society, zawierająca streszczenia i recenzje publikacji z dziedziny matematyki, informatyki i statystyki. Baza zawiera informacje o ponad 1,7 mln artykułów naukowych z ok. 2000 czasopism naukowych.

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych na platformie American Mathematical Society. Tematyka związana z szeroko pojętą matematyką i jej zastosowaniami. Zawiera odniesienia do ponad 450 czasopism, w sumie stanowi kolekcję ponad 2 mln produktów i ponad 1 mln bezpośrednich linków do oryginalnych artykułów (poszerza się o średnio 100 tys. przeglądów rocznie) oraz przeglądy, streszczenia, cytowania i informacje bibliograficzne. Baza posiada moduł "CITATIONS" pozwalający Autorom publikującym w określonych czasopismach (wykazanych jako Reference List Journals) na ustalenie liczby cytowań od roku 2000 (częściowo od 1997) do chwili obecnej.