Biblioteka w Życiu Uczelni

Publikacje pracowników Biblioteki w biuletynie informacyjnym Politechniki Łódzkiej

Od lat bibliotekarze promują Bibliotekę Politechniki Łódzkiej w biuletynie informacyjnym Politechniki Łódzkiej pod tytułem Życie Uczelni. Artykuły dotyczą przede wszystkim poszczególnych usług biblioteki, źródeł elektronicznych, działań kulturalnych (wystawy, wernisaże, koncerty, spotkania autorskie), działalności naukowej (sprawozdania z konferencji bibliotecznych i ciekawszych wyjazdów bibliotekarzy), a także innych tematów, związanych bardziej lub mniej z tym, co Biblioteka oferuje użytkownikom i środowisku akademickiemu w Łodzi.